Spring til indhold

Oberst Ferdinand Henrik Berregaards Dagbogsoptegnelser fra felttoget 1864

Kort, knappe bemærkninger om træfninger i Jylland, kortspil i kvarteret og desertører fra forsvaret af Fredericia – det er Henrik Berregaards dagbogsoptegnelser

De korte factsprægede optegnelser er formentlig efter krigen renskrevet på maskine. De skildrer dagliglivet ved et af de mere fredelige afsnit af krigen i 1864.

Arkivskaberen er oberst Ferdinand Henrik Berregaard.

+ Åben alle- Luk alle
  • F.H. Berregaard – læs om arkivskaberen her

    Ferdinand Henrik Berregaard (1827-1902) var i 1864 kaptajn, chef for 13. regiments 2. kompagni.

Se arkivalierne her