Spring til indhold

Odense Byfoged, Kommission mod de for tumultariske optrin mod jøder den 12. sept. 1819 tiltalte personer: Dokumenter til Kommissionsforhøret 1819

I september 1819 udbrøde den såkaldte jødefejde i København. Ruder blev knust og jøder overfaldet. Urolighederne fortsatte nogle dage og kom igen i januar 1820. Forinden havde fejden bredt sig til provinsbyer på øerne som Odense og Vordingborg.

I Odense blev stiftamtmanden den 17. september 1819 pålagt at nedsætte en undersøgelseskommission. “Dokumenter til kommissionsforhøret” indeholder den kongelige befaling herom og stiftamtmandens udpegning af kommissionsmedlemmer. Derudover findes her bl.a. en liste over de sigtede i sagen og lister over beskadigelser på jødisk ejendom.

+ Åben alle- Luk alle
  • Odense Byfoged, Kommission mod de for tumultariske optrin mod jøder den 12. sept. 1819 tiltalte personer - læs om arkivskaberen her

    Kommissionen blev nedsat af stiftamtmanden med hjemmel i kongelig reskript fra 17. september 1819, som uden at nævne jøderne var en skarp kongelig reaktion på urolighederne. Amtmanden kunne, hvis det krævedes, 1) gennem offentlige opslag true med strenge korporlige straffe, sågar livsstraf, for enhver deltagelse i voldsom adfærd, “der gaar ud paa at nedbryde den offentlige Rolighed”, 2) befale alle husværter at holde porte, døre og kældere lukkede fra kl. 8 aften til kl. 5 morgen og alle husfædre skulle holde børn, tjenestetyende og svende og drenge hjemme, 3) nedsætte en kommission til at undersøge uordener “samt derved i alle Dele at iagttage den summariske Processes Former, hvorhos dog Dommen, inden samme sættes i Fuldbyrdelse, bliver med den Dømtes Erklæring, om han forlange Appel”. Amtmanden skulle ligeledes indsende betænkning til Danske Kancelli.

Se arkivalierne her