Spring til indhold

Plejebørnsprotokol for Fredericia Fattigvæsen 1888-1917

Fattigvæsenets plejebørnsprotokol indeholder en lang række oplysninger om de børn, der blev sat i pleje på fattigvæsenets bekostning – her finder vi altså nogle af de fattigstes skæbner.

Hvert barn er indskrevet på et dobbeltopslag i protokollen:

  • På venstre side findes forskellige informationer om barnet: plejebarnsnummer, navn, fødselsdata, hvornår og hvorfor barnet kom under fattigforsorgen, samt hvornår og hos hvem barnet blev sat i pleje.
  • Højre side af opslaget er beregnet til at føre regnskab over udgifterne til barnets pleje. Det fremgår ikke af selve plejebørnsprotokollen, hvad pengene blev brugt til, men der er til gengæld en henvisning til fattigvæsenets hovedbog, hvor det nærmere står beskrevet, hvorfor en sum penge var blevet udbetalt. For eksempel angiver ’501/1890′, at der på side 501 i hovedbogen for 1890 findes noget af relevans for den udbetaling, der er foretaget.

Der er ikke noget register til plejebørnsprotokollen, så det kan kræve en del eftersøgning at finde et bestemt barn. Men det kan være en stor hjælp at vide, hvornår barnet kom til at høre under fattigvæsenet, da protokollen er ført kronologisk.

Se arkivalierne her