Spring til indhold

Register til brandforsikringsprotokol, Salling Nørre herred, 1800-1857

I brandforsikringsprotokollen er der bagerst et register, hvor de enkelte stednavne kan findes. Registeret er ordnet alfabetisk efter forbogstav og henviser til de sidetal i selve protokollen, hvor stedet nævnes.

Bemærk, at der ikke i registeret skelnes mellem ”V” og ”W”.

Se arkivalierne her