Spring til indhold

Statsministeriet, Det sønderjyske Udvalg af 1918, register til journal

Statsministeriet var blandt meget andet ressortministerium for Sønderjyllands indre forhold. Kriegerudvalget blev derfor nedsat under dette ministerium.

Statsminister var i hele den periode, hvor udvalget fungerede, C. Th. Zahle fra Det Radikale Venstre.

Udvalgets medlemmer var kongelig kabinetssekretær A. Krieger (1858-1940), der tidligere var departementschef i Indenrigsministeriet, og den stærkt sønderjysk interesserede by- og herredsfuldmægtig Martin Hammerich (1883-1940) fra Stege, der på anmodning fra rigsdagsmand H.P. Hanssen blev knyttet til udvalget som sekretær.

+ Åben alle- Luk alle
  • Det sønderjyske Udvalg af 1918, register til journal - Læs mere om arkivserien her

    Arkivserien register til journal udgør et navne- og sagregister til journalen.

    Registeret er alfabetisk ordnet.

  • Statsministeriet, Det sønderjyske Udvalg af 1918 - Læs om arkivskaberen her

    Det sønderjyske Udvalg af 1918 eller Kriegerudvalget  blev nedsat i december 1918 bestående af kabinetssekretær A. Krieger som formand og by- og herredsfuldmægtig Martin Hammerich som sekretær. Udvalget skulle virke tæt sammen med de af Vælgerforeningen for Nordslesvig nedsatte udvalg til forberedelse af Genforeningen. Udvalgets officielle navn var Det Sønderjyske Udvalg. Det hørte under Statsministeriet. Det virkede indtil oprettelsen af Det midlertidige Ministerium for sønderjyske Anliggender i juni 1919.

Se arkivalierne her