Spring til indhold

Gymnasiepakker

I tre forløb, der blandt andet fokuserer på menneskerettigheder og ligestilling, bruger eleverne deres historiefaglige værktøjer til at afdække vigtige forhold i danmarkshistorien.

I Gymnasiepakkerne dykker eleverne ned i kilder, der beskriver konkrete historiske personers vilkår i det danske samfund – personer, der på den ene eller anden måde var på kant med det etablerede samfund. I 1892 var Jens Nielsen den sidste dansker, som blev henrettet for forbrydelser begået i fredstid, og gymnasiepakken Dødsstraf – og retten til liv rummer historiske kilder, der beskriver hans korte og dramatiske liv. Gymnasiepakken Nielsine Nielsen – og retten til uddannelse indeholder kildemateriale, der beskriver hvordan Nielsine Nielsen tilkæmpede sig retten til at tage en uddannelse og i 1885 som den første danske kvinde blev uddannet som læge. Gymnasiepakken De uønskede – sterilisation og kastration af “åndssvage” indeholder en række sager om sterilisation/kastration af mennesker, der var anbragt på Den Kellerske Åndssvageanstalt i begyndelsen af 1930’erne: Myndighederne ønskede ikke, at de fik efterkommere. Eleverne arbejder selv direkte med de historiske kilder, der dokumenterer begivenhederne. Både med en digital version af den autentiske kilde og en letlæselige, transskriberet version.

Eleverne arbejder i praksis med den historiefaglige proces, herunder indsamling og strukturering af kildemateriale, samt kildekritisk analyse, fortolkning og vurdering, der munder ud i den dokumenterede, historiske fremstilling. Hver pakke indeholder forslag til undervisningsforløb, lektionsplaner og supplerende litteratur, som er udarbejdet i samarbejde med erfarne gymnasielærere.

Materialet er gratis

Alle øvelser

Den spanske syge

I tre forløb, der blandt andet fokuserer på menneskerettigheder og ligestilling, bruger eleverne deres historiefaglige værktøjer til at afdække vigtige forhold i danmarkshistorien.