Spring til indhold

Tidslinjerne

I tidslinjerne er der fokus på både fordybelsen og det historiske overblik. Eleverne arbejder med kildekritik, sammenhæng og kronologi i mødet med originale kilder fra Rigsarkivets store samling.

Tidslinjerne samler hver en række kilder, der belyser et centralt historisk emne fra forskellige vinkler. Under temaet ”Farlig seksualitet” kan eleverne for eksempel dykke ned i dokumenter, der går helt tilbage til 1700-tallet, som illustrerer hvordan synet på seksualitet har ændret sig de sidste 300 år. Tidslinjerne organiserer kilderne kronologisk og overskueligt, så der er plads til både overblik og fordybelse.

Eleverne arbejder med materialet på baggrund af arbejdsspørgsmål, som knytter sig til hver enkelt kilde, og som har fokus på at styrke eleverne i kildekritik og fortolkning. De får desuden muligheden for at komme helt tæt på de gamle kilder, der optræder i digitaliseret form, mens de gennem transskriptioner bliver støttet i at læse dem.

I Tidslinjerne arbejder eleverne med originale kilder og styrker deres færdigheder i kildekritik, sammenhængsforståelse og historiebrug. Tidslinjerne giver et grundigt indblik i autentiske, historiske dokumenter, og kan fint suppleres med andre materialer og historiebøger.

Materialet er gratis

Alle tidslinjer

Genforeningen i 1920

Se originale kilder, der fortæller om Genforeningen i 1920, hvor Sønderjylland blev stemt hjem til Danmark. Læs mere

Tidslinjen om Genforeningen 1920 handler om en af de store begivenheder i dansk historie, hvor Sønderjylland efter 56 år under tysk styre blev forenet med Danmark. Du finder et bredt udvalg af kilder; lige fra officielle kilder til kilder fra de vigtigste privatpersoner, der arbejdede for Genforeningen. Desuden finder du dagbøger, breve og erindringer fra almindelige mennesker, der levede i Sønderjylland dengang. Emnet giver blandt andet mulighed for at diskutere grænser, national identitet, propaganda og den demokratiske styreform og perspektivere til grænser i dag.

Flygtninge, indvandrere og udvandrere 1700-2015

Se originale kilder der viser tilværelsen som fremmed i Danmark og som dansker i det fremmede. Læs mere

Tidslinjen Flygtninge, indvandrere og udvandrere giver konkrete, historiske eksempler på ind- og udvandring, som kan lede til en forståelse af, hvordan holdninger til fremmedheden ændrer sig gennem historien, afhængig af hvad og hvem der definerer det fremmede. I det autentiske kildemateriale finder eleverne eksempler på kulturmøder og får mulighed for at perspektivere nutidens flygtninge- og indvandrerdebat.

Farlig Seksualitet 1700-2000

Se originale kilder, der viser kampen om danskernes seksualitet og identitet gennem tre århundreder. Læs mere

Tidslinjen Farlig Seksualitet viser, hvordan menneskers og samfunds forhold til seksuelle fænomener som hor, samleje mellem ugifte (lejermål), homoseksualitet og seksuelle overgreb på børn i familien har forandret sig gennem tiden. Dette gøres med samtidens stemmer gennem originale kilder, som bringer eleverne tæt på de historiske begivenheder og personer.

Den danske slavehandel

Se originale kilder om den danske slavehandel, om køb af slaver i Afrika, sejladsen over Atlanten og handlen med slaver på de tre vestindiske øer. Læs mere

På tidslinjen om den danske slavehandel finder du historiske kilder, der fortæller om, hvordan slaver blev købt i Afrika og sejlet over Atlanten til de vestindiske øer. Desuden er der kilder om afskaffelsen af slavetransporten over Atlanten, som Danmark var den første slavehandlende nation til at beslutte i 1792.

Forsvar for demokrati

Se originale kilder der fortæller historien om dengang i mellemkrigstiden, hvor demokrati ikke var en selvfølge. Læs mere

Tidslinjen om Forsvar for demokrati handler om perioden mellem 1. og 2. verdenskrig, den såkaldte mellemkrigstid. I denne periode var Europa i opbrud med stærke ideologiske stridigheder, der rummede meget forskellige syn på, hvilken styreform, der var den bedst egnede. De originale kilder giver mulighed for at undersøge, hvordan de danske myndigheder opfattede og håndterede, det de opfattede som trusler mod demokratiet.

Emnet giver blandt andet mulighed for at diskutere den demokratiske styreform – og perspektivere til andre landes og andre tiders styreform.

Krigen i 1864

Se originale kilder om krigen i 1864, hvor Danmark kæmpede mod Preussen og Østrig om Nordslesvig. Læs mere

På tidslinjen om krigen i 1864 finder du historiske kilder fra generaler og menige soldater, der stod ansigt til ansigt med fjenden. Du kan også se dokumenter fra almindelige danskere og nervøse politikere, der spændt ventede på nyt fra fronten. Se fx krigsministeriets instruks til overgeneral de Meza.

Kvindernes vej til stemmeret i 1915

Se originale kilder der fortæller historien om, hvordan kvinderne kæmpede sig til stemmeret i 1915. Læs mere

På tidslinjen om kvindernes vej til stemmeret i 1915 finder du kilder fra den første grundlov til de første kvinder bliver valgt ind i Folketinget. Gennem debatindlæg og originale breve kommer du helt tæt på.

Emnet giver blandt andet mulighed for at møde historieskabende kvinder og diskutere det historieskabte kvindesyn – og perspektivere til hvem der har stemmeret i dag.

Invasionen 9. april 1940

Se originale kilder der fortæller historien om invasionen 9. april, da tyskerne besatte Danmark. Læs mere

Tidslinjen om Invasionen 9. april beskriver time for time, hvordan den tyske besættelse af Danmark fandt sted om morgenen den 9. april 1940. Dette gøres med samtidens stemmer gennem originale kilder, som omhandler den politiske og militære situation suppleret med beretninger og billeder af civilbefolkningens oplevelser.

National identitet i Sønderjylland

Se originale kilder, der fortæller historien om Danmarks udvikling frem imod den nationalstat, vi kender i dag. Læs mere

På tidslinjen om national identitet i Sønderjylland finder du historiske kilder, der alle fortæller om Danmarks udvikling til den nationalstat, vi kender i dag.

Du kan se dagbøger og breve fra nogle af de mennesker, der levede i denne brydningstid. Se også kilder fra nogle af de foreninger, der spillede en stor rolle for udviklingen af den nationale identitet i Sønderjylland.