Spring til indhold

Forsvar for demokrati

Se originale kilder der fortæller historien om dengang i mellemkrigstiden, hvor demokrati ikke var en selvfølge.

“Tidslinjen om Forsvar for demokrati handler om perioden mellem 1. og 2. verdenskrig, den såkaldte mellemkrigstid. I denne periode var Europa i opbrud med stærke ideologiske stridigheder, der rummede meget forskellige syn på, hvilken styreform, der var den bedst egnede. De originale kilder giver mulighed for at undersøge, hvordan de danske myndigheder opfattede og håndterede, det de opfattede som trusler mod demokratiet.

Emnet giver blandt andet mulighed for at diskutere den demokratiske styreform – og perspektivere til andre landes og andre tiders styreform.”

Klik her for at se tidslinjen (kilder til folkeskolen) i fuldskærm

(Tryk F11 eller ESC for at vende tilbage til websitet)

Klik her for at se tidslinjen (kilder til gymnasie og HF) i fuldskærm

(Tryk F11 eller ESC for at vende tilbage til websitet)