Spring til indhold

Flygtninge, indvandrere og udvandrere 1700-2015

Se originale kilder der viser tilværelsen som fremmed i Danmark og som dansker i det fremmede.

Tidslinjen Flygtninge, indvandrere og udvandrere giver konkrete, historiske eksempler på ind- og udvandring, som kan lede til en forståelse af, hvordan holdninger til fremmedheden ændrer sig gennem historien, afhængig af hvad og hvem der definerer det fremmede. I det autentiske kildemateriale finder eleverne eksempler på kulturmøder og får mulighed for at perspektivere nutidens flygtninge- og indvandrerdebat.

Klik her for at se tidslinjen (kilder til folkeskolen) i fuldskærm

(Tryk F11 eller ESC for at vende tilbage til websitet)

Klik her for at se tidslinjen (kilder til gymnasie og HF) i fuldskærm

(Tryk F11 eller ESC for at vende tilbage til websitet)