Spring til indhold

Danske Kancelli, Fællesafdelingen – Forhandlingsprotokol, 1843-1852

Fængselskommissionens forhandlingsprotokol med oplysninger vedrørende bygningen af Horsens Tugthus i perioden 1845-1852.

I forhandlingsprotokollen kan man på nært hold møde for møde følge Fængselskommissionens arbejde med planlægningen og opførelsen af Horsens Tugthus.

+ Åben alle- Luk alle
 • Forhandlingsprotokol, 1843-1852 - Læs mere om arkivserien her

  Forhandlingsprotokollen er kronologisk ført, og ud for hver indførsel er noteret sagsnummeret. Dette henviser direkte til Sager til forhandlingsprotokollen, hvor de tilknyttede sager/bilag skal findes. Sidste sagsnummer er 257/1848. Til indførslerne fra 1849-1852 synes der ikke at være bevaret bilagssager.

 • Danske Kancelli, Fællesafdelingen - Læs om arkivskaberen her

  Det danske fængselsvæsens indretning var udsat for megen kritik i begyndelsen af 1800-tallet. Navnlig var der debat om den moralsk fordærvende indflydelse som strafafsoning i fællesskab gav, idet opdeling af fanger kun fandt sted enkelte steder. Ellers boede, arbejde og sov fangerne sammen.

  Der blev nedsat flere kommissioner, som skulle nytænke fængselsvæsenet, men først med Fængselskommission i 1840 kom der skred i udviklingen. Kommissionen skulle tage stilling til, hvilket strafafsoningssystem man skulle benytte i Danmark.
  Valget stod mellem Philadelphia- og Auburn-systemet. Begge systemer plæderede for isolation i celle for den enkelte fange, men mens Philadelphia-systemet tog udgangspunkt i en total isolation under hele afsoningen, tillod Auburn-systemet arbejde om dagen i fællesskab – men i total tavshed.

  Begge systemer byggede på den forudsætning, at fængsler skulle opdrage fangerne til at blive bedre mennesker, således at de ikke begik ny kriminalitet.

  I kommissionen var der der stærk uenighed om, hvilket system man burde vælge. Flertallet gik ind for Philadelphia-systemet, da det gav fængselspersonalet optimale påvirkningsmuligheder, mens andre frygtede psykiske problemer ved den totale isolation. Det spillede også ind, at Auburn-systemet var mere driftsøkonomisk, da det var billigere at organisere fængslets produktion, når fangerne kunne arbejde sammen.

  Resultatet blev et kompromis. Med den kongelige resolution af 25. juni 1842 blev der satset på begge systemer. Det blev bygget et Auburn-fængsel – tugthuset i Horsens, etableret i 1853 til længerevarende straffe – og et Philadelphia-fængsel – forbedringshuset i Vridsløselille, oprettet i 1859 til kortere straffe.

Se arkivalierne her