Spring til indhold

Det Midlertidige Ministerium for Sønderjyske Anliggender – Departementet: Journaler 1919-20

Fortegnelse over indgåede skrivelser og deres behandling i departementet, herunder fortegnelse over udgåede svarbreve.

Såvel ind- som udgående skrivelser og interne notater i samme sag samles under ét journalnummer, bestående af et løbenummer og et årstal. Bemærk, at sager kan føres videre fra 1919 til 1920, såfremt deres behandling strækker sig ud over årsskiftet 1919/20. Det vil i så fald fremgå af journalen.

+ Åben alle- Luk alle
  • Journaler 1919-20 - Læs mere om arkivserien her

    Efter datoorden, men kronologien brydes af de faste numre, hvor hver indgående skrivelse og de tilhørende udgående svar ofte forsynes med et fortløbende undernummer, f.eks. 3-4/1919, hvor 3 er det faste nummer for forespørgsler vedrørende afstemningen, 4 er løbenummeret for brevet fra statspolitibetjent Dons i Varde og 1919 er årstallet.

Se arkivalierne her