Spring til indhold

Det Midlertidige Ministerium for Sønderjyske Anliggender – Departementet: Register til kopibog 1918-20

Fortegnelser over modtagere af udgående breve.

Kan med fordel bruges, hvis man søger ministeriets afgørelse i en enkelt sag, hvor man kender navnet på modtageren af den udgående skrivelse.

+ Åben alle- Luk alle
  • Register til kopibog - Læs mere om arkivserien her

    Alfabetisk orden inden for de enkelte binds perioder.

Se arkivalierne her