Spring til indhold

Fredericia kommune, Havneudvalget – Forhandlingsprotokol 1869-1909

For en by med ambitioner var det væsentligt at have en god infrastruktur at byde på. Det blev endnu vigtigere i takt med at industrialiseringen begyndte at få tag i de danske byer – nu blev det helt centralt for byerne at kunne konkurrere også på denne parameter.

I udvalgets forhandlingsprotokol indførtes i kronologisk orden referater af, hvad der foregik på dets møder. Her kan man se, hvordan arbejdet med Fredericias havneanlæg skred frem.

I 1866 kom jernbanen til Fredericia, som blev et knudepunkt i det nationale jernbanenet. Dermed kom havnens kapacitet igen i fokus og i årene herefter blev der bygget nye færgelejer, der lettede transporten af gods og passagerer over Lillebælt.

+ Åben alle- Luk alle
 • Forhandlingsprotokol – Læs mere om arkivserien her

  I Fredericia overtog Havneudvalget opgaverne fra den hidtidige Havnekommission i forbindelse med administrationsreformen i 1868, hvor købstæderne overgik til at blive købstadskommuner.

   Der findes bevaret en del bilag til forhandlingsprotokollens referater. Disse bilag er ikke scannet til denne kildepakke men kan i stedet bestilles frem til en af Rigsarkivets læsesale (pakkerne befinder sig i Rigsarkivet Viborg):

  • Fredericia Rådstue, Havnekommissionen: Indkomne breve 1822-1905
 • Fredericia Kommune – Læs om arkivskaberen her

  Købstæderne udgjorde indtil 1970 selvstændige forvaltningsenheder. De arkivalier, som blev skabt hos disse myndigheder betegnes indtil 1868 som rådstuearkiver og herefter som købstadskommunearkiver.

  Ved registreringen af kommunale arkiver har man tidligere benyttet en bestemt model, således at hvert forvaltningsområde, fx brand- og bygningsvæsen, socialvæsen, skolevæsen og vejvæsen har fået et bestemt forbogstav.

  Denne registreringsmetode blev forladt, da arkivalierne blev registreret i DAISY. Her har man til gengæld for nogle kommunale arkiver valgt at operere med en del underordnede arkivskabere. Det gælder bl.a. for Fredericia købstadskommune, hvor arkivalier vedrørende havnen således skal findes under kommunens Havneudvalg.

Se arkivalierne her