Spring til indhold

Fredericia Rådstue, Havnekommissionen – Forhandlingsprotokol 1806-1869

For en by med ambitioner var det væsentligt at have en god infrastruktur at byde på. I Fredericia nedsatte man i begyndelsen af 1800-tallet en kommission, der skulle tage fat på det store spørgsmål om at få forbedret byens havnefaciliteter.

I kommissionens forhandlingsprotokol indførtes i kronologisk orden referater af, hvad der foregik på kommissionens møder. Her kan man se, hvordan arbejdet med den nye havn og de senere havneanlæg skred frem.

Det første havneprojekt blev godkendt i 1807 og udført over det næste årti. Meningen med havnen var at trække handelsskibe til, men den blev ikke den helt store succes i de første årtier. I 1850erne kom der i forbindelse med den spirende industrialisering igen gang i havnebyggeriet – nu blev havnen udvidet med bådehavn og skibsværft.

+ Åben alle- Luk alle
 • Forhandlingsprotokol – Læs mere om arkivserien her

  Forhandlingsprotokollens referater indeholder en del henvisninger til bilag. Disse bilag er ikke scannet til denne kildepakke men kan i stedet bestilles frem til en af Rigsarkivets læsesale (pakkerne befinder sig i Rigsarkivet Viborg):

  • Fredericia Rådstue, Havnekommissionen: Indkomne breve 1803-1821
  • Fredericia Rådstue, Havnekommissionen: Indkomne breve 1822-1905
 • Fredericia Rådstue – Læs om arkivskaberen her

  Købstæderne udgjorde indtil 1970 selvstændige forvaltningsenheder. De arkivalier, som blev skabt hos disse myndigheder betegnes indtil 1868 som rådstuearkiver og herefter som købstadskommunearkiver.

  Ved registreringen af rådstuearkiver har man tidligere benyttet en bestemt model, således at hvert forvaltningsområde, fx brandforsikring, fattigvæsen, havnevæsen, skattevæsen og skolevæsen har fået et bestemt forbogstav.

  Denne registreringsmetode blev forladt, da arkivalierne blev registreret i DAISY. Her har man til gengæld for nogle rådstuearkiver valgt at operere med en del underordnede arkivskabere. Det gælder bl.a. for Fredericia og Viborg Rådstuer, hvor alle arkivalier om socialforvaltning findes under Fattigvæsenet, mens fx skattelister ligger under Kæmnerkontoret. For Slagelse Rådstues vedkommende er alle arkivserier derimod registreret direkte under rådstuen.

Se arkivalierne her