Spring til indhold

Indenrigsministeriet: Lovsager (indfødsret) 1850-1967

De såkaldte lovsager omfatter sager om tildeling af indfødsret i perioden 1850-1967. På Rigsarkivet findes 1.724 arkivæsker med lovsager. I kildepakken er medtaget en enkelt æske.

Det sidste trin i opnåelse af indfødsret var i hele perioden behandlingen i Rigsdagen af Lov om Indfødsret. Indfødsretten blev (og bliver) med andre ord tildelt ved lov. Sagerne er henlagt efter den dato, hvor loven blev underskrevet. I lovsagerne finder man kun ansøgninger, hvor indfødsretten er blevet tildelt.

Er man interesseret i indfødsretstildelinger under enevælden, findes sagerne under Danske Kancelli (naturalisationspatenter), som også ligger i kildepakken.

Efter 1967 findes lovsagerne som en del af Indenrigsministeriets almindelige journalsagsrække. Disse sager er ikke almindeligt tilgængelige, og der findes ingen eksempler i kildepakken.

+ Åben alle- Luk alle
 • Lovsager - læs mere om arkivserien

  En lovsag indeholder primært den undertiden ret detaljerede ansøgning om indfødsret samt udtalelser fra arbejdsgivere etc.

  Indenrigsministeriet har udarbejdet et søgemiddel til lovsagerne, den såkaldte indfødsretsmatrikel. Der er tale om 79 kartoteksæsker, ordnet efter navn på ansøger. Matriklen kan benyttes på Rigsarkivet i København.

  På Dansk Demografisk Database er navnene på dem, der fik indfødsret i perioden 1776-1960 indtastet i den database, som har fået betegnelsen Indfødsretstildeling. Databasen er ikke fuldt dækkende, men man kan kontrollere oplysningerne i det pågældende års Lovtidende. I Lovtidendes sagregister findes lovens dato under emnet “Indfødsret”.

 • Indenrigsministeriet - læs om arkivskaberen her

  Indfødsretssagerne har i perioden 1850-1967 hørt under:

  1850-1855: Indenrigsministeriets 1. kontor

  1855-1858: Ministeriet for Monarkiets fælles indre Anliggender

  1858-1865: Finansministeriet

  1865-1914: Indenrigsministeriets 1. kontor

  1914-1938: Indenrigsministeriets 2. kontor

  1938-1967: Indenrigsministeriets 3. kontor

  Man kan dog finde hele rækken af indfødsretssager 1850-1967 under enhver af de nævnte arkivskabere

Se arkivalierne her