Spring til indhold

Indenrigsministeriet: Sager/indberetninger vedr. lov af 21.8.1908

Den arbejdsintensive sukkerroeavl, der navnlig på Lolland-Falster og Møn blev udbredt fra 1870'erne, trak først mange svenske arbejdere til sig og siden mange polakker. Da der efter pres fra arbejderbevægelsen blev udfærdiget en lov til beskyttelse af de udenlandske arbejdere, blev loven kaldt "Polakloven".

I “Lov nr. 229 af 21. august 1908 om Anvendelse af udenlandske Arbejdere til Arbejde i visse Virksomheder samt det offentliges Tilsyn dermed” blev det pålagt arbejdsgiverne at registrere de udenlandske arbejde ved ankomsten og indsende oplysningerne via politimesteren til Indenrigsministeriet. Arbejdsgiverne blev også forpligtet til at indgå en kontrakt med de udenlandske arbejdere, så der var både tale om beskyttelse af de danske arbejdere, der frygtede løntryk og arbejdsløshed, og af de udenlandske arbejdere. Kontrakten skulle følge Indenrigsministeriets skabelon.

I 1908 var det ikke mindst polske kvinder, der for sæsonen tog midlertidigt ophold i Danmark og fik arbejde på roemarkerne, især på Lolland og Falster. Ved 1. verdenskrigs udbrud i 1914 blev 7-8.000 “fanget” i Danmark og kunne ikke rejse hjem efter roesæsonen. Af disse bosatte 3.500 sig i Danmark.

+ Åben alle- Luk alle
  • Sager/indberetninger vedr. lov af 21.8.1908 - Læs mere om arkivserien her

    I arkivseriens første pakker findes det lovforberedende arbejde (1906-1908). Tre pakker dækker over 1911, hvilket til dels forklares af det forberedende arbejde i forbindelse med revisionen i 1912. Det er i Indenrigsministeriets sager, man finder den overordnede administration af loven, mens man kan finde de mere konkrete forhold for bl.a. polakkerne i de to pakker, der også er på kildepakken, fra henholdsvis Musse Herred (Anmeldelser af udenlandske arbejdere 1909-1917) og Svaneke Byfoged (Fortegnelse over arbejdsgivere med udenlandske arbejdere 1909-1915; Anmeldelse om udenlandske arbejdere 1909-1916 og Sager vedr. udenlandske arbejdere 1909-1916).

  • Indenrigsministeriet - Læs om arkivskaberen her

    Arkivskaberen er nærmere bestemt Indenrigsministeriets 1. kontor.

    Kontoret blev også kald Kontoret for Kommune- og Næringssager – eller for nemhed skyld bare Kommunekontoret og derfor også forkortet KK.