Spring til indhold

Sønderborg kommune, Byplansudvalget / Byudviklingsudvalget – Dispositionsplan 1946 – 1970

Ved Byplanloven af 1938 blev kommuner med mere end 1000 indbyggere pålagt at udarbejde en dispositionsplan – altså en områdeplan til fastlæggelse af arealer til byudviklingen, færdselsårer og betjeningsforhold.

Dispositionsplaner blev indført i ønsket om at sikre, at der ikke skete en hovedløs og usammenhængende byudvikling. Man ville sikre, at arealanvendelsen blev hensigtsmæssig, tilpasset veje og tekniske anlæg på en (økonomisk og praktisk) rationel måde og under hensyn til landskabsbevarende og fritidsbetingede forhold.

Kommunernes dispositionsplaner dannede siden grundlag for og afløstes af kommuneplaner i 1975.

+ Åben alle- Luk alle
 • Dispositionsplan – Læs mere om arkivserien her

  Indhold i pakken:

  • Betænkning vedr. dispositionsplan for Sønderborg købstad, 1946 med senere tilføjelser (opslag 3)
  • Bilagsoversigt (opslag 22)
  • Bilag (bl.a. kort) (opslag 23)
 • Sønderborg kommune, Byplansudvalget / Byudviklingsudvalget – Læs om arkivskaberen her

  Sønderborg kommunes byplanudvalg (også kaldet Byudviklingsudvalget) var et af de mange udvalg, som blev nedsat i de sønderjyske kommuner efter Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920. Udvalgets ansvarsområde omfattede kommunens opgaver vedrørende bygge- og boligforhold på arealanvendelsesområdet.

Se arkivalierne her