Spring til indhold

Sønderborg kommune, Byplansudvalget / Byudviklingsudvalget – Forhandlingsprotokol 1954 – 1970

I forhandlingsprotokollen kan byplanudviklingen i Sønderborg købstad og det omkringliggende område følges tæt.

Byplansudvalgets forhandlingsprotokol indeholder udførlige referater af samtlige udvalgets møder i en 16-årig periode, hvilket giver et unikt indblik i de overvejelser og beslutninger, der ligger bag byudviklingen i Sønderborg.

+ Åben alle- Luk alle
  • Forhandlingsprotokol – Læs mere om arkivserien her

    I mødereferaterne er drøftelserne under de enkelte punkter ganske udførligt refereret. Hvert mødereferat er underskrevet af udvalgsmedlemmerne.

  • Sønderborg kommune, Byplansudvalget / Byudviklingsudvalget – Læs om arkivskaberen her

    Sønderborg kommunes byplanudvalg (også kaldet Byudviklingsudvalget) var et af de mange udvalg, som blev nedsat i de sønderjyske kommuner efter Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920. Udvalgets ansvarsområde omfattede kommunens opgaver vedrørende bygge- og boligforhold på arealanvendelsesområdet.

Se arkivalierne her