Spring til indhold

Vælgerforeningen for Nordslesvig – Betænkninger og sager vedr. Vælgerforeningens udvalg

Vælgerforeningen for Nordslesvig blev oprettet i 1888 på initiativ af den da kun 26-årige H.P. Hanssen. Med ham som sekretær blev der opbygget en stærk organisation, hvor rygraden var de lokale tillidsmænd, mindst én i hver landsby og flere i de større og i købstæderne.

Vælgerforeningen var de dansksindede sønderjyders politiske parti, men fungerede snart også som deres parlament. Ved en organisationsændring i 1907 blev der nemlig indført direkte valg til foreningens tilsynsråd, således at Vælgerforeningens medlemmer i 25 kredse valgte et medlem af tilsynsrådet og en stedfortræder. I tilsynsrådets møder deltog desuden Vælgerforeningens tremandsbestyrelse, de danske medlemmer af rigsdagen og landdagen i Berlin, et par æresmedlemmer og – dog uden stemmeret – redaktørerne for de danske aviser i Sønderjylland. I efteråret 1918 var det i tilsynsrådet, at de danske sønderjyders grænsepolitik blev fastlagt med Aabenraaresolutionen af 17. november. Under grænsestriden 1919-20 blev Vælgerforeningens tilsynsråd en slagmark for Aabenraafolk, Flensborgfolk og Dannevirkemænd. Efter at H.P. Hanssen i juni 1919 var blevet midlertidig minister for sønderjyske anliggender i den danske regering C.Th. Zahle (RV), blev flertallet i tilsynsrådet hans parlamentariske basis. Hans modstandere søgte at vælte ham, men det lykkedes ikke trods betydelig fremgang for flensborgstandpunktet. Sideløbende var Vælgerforeningen en hovedfaktor i forberedelsen af afstemningskampen. Vælgerforeningens forhandlingsprotokol er derfor en central kilde til Genforeningens historie.

+ Åben alle- Luk alle
 • Indholdet og dets orden

  Betænkninger fra udvalgene bilagt  korrespondance, notater m.m.

 • Betænkninger og sager vedr. Vælgerforeningens udvalg - Læs om arkivserien

  På mødet på Folkehjem i Aabenraa den 16. og 17. november 1918 nedsatte Vælgerforeningen tre udvalg, som skulle forberede Sønderjyllands indlemmelse i Danmark: et kirkeudvalg, et skoleudvalg og et økonomisk udvalg. Siden kom flere udvalg til, bl.a. et arbejderudvalg og et agitationsudvalg.

 • Vælgerforeningen for Nordslesvig - Læs mere om arkivskaberen

  Litteratur:

  Henrik Becker-Christensen: Dansk mindretalspolitik i Nordslesvig. Udformningen af den danske politik over for det tyske mindretal 1918-20. Aabenraa 1984.

  Hans Schultz Hansen: Genforeningens arkitekt: H.P. Hanssen 1914-1936. Aabenraa 2020.

  Kim Furdal: Fra preussiske landkommuner til danske sognekommuner. Aabenraa 1999, s. 73, 402ff.

Se arkivalierne her