Spring til indhold

Vælgerforeningen for Nordslesvig – sager vedrørende afstemningen og genforeningens forberedelse

Vælgerforeningen for Nordslesvig blev oprettet i 1888 på initiativ af den da kun 26-årige H.P. Hanssen. Med ham som sekretær blev der opbygget en stærk organisation, hvor rygraden var de lokale tillidsmænd, mindst én i hver landsby og flere i de større og i købstæderne.

Vælgerforeningen var de dansksindede sønderjyders politiske parti, men fungerede snart også som deres parlament. Ved en organisationsændring i 1907 blev der nemlig indført direkte valg til foreningens tilsynsråd, således at Vælgerforeningens medlemmer i 25 kredse valgte et medlem af tilsynsrådet og en stedfortræder. I tilsynsrådets møder deltog desuden Vælgerforeningens tremandsbestyrelse, de danske medlemmer af rigsdagen og landdagen i Berlin, et par æresmedlemmer og – dog uden stemmeret – redaktørerne for de danske aviser i Sønderjylland. I efteråret 1918 var det i tilsynsrådet, at de danske sønderjyders grænsepolitik blev fastlagt med Aabenraaresolutionen af 17. november. Under grænsestriden 1919-20 blev Vælgerforeningens tilsynsråd en slagmark for Aabenraafolk, Flensborgfolk og Dannevirkemænd. Efter at H.P. Hanssen i juni 1919 var blevet midlertidig minister for sønderjyske anliggender i den danske regering C.Th. Zahle (RV), blev flertallet i tilsynsrådet hans parlamentariske basis. Hans modstandere søgte at vælte ham, men det lykkedes ikke trods betydelig fremgang for flensborgstandpunktet. Sideløbende var Vælgerforeningen en hovedfaktor i forberedelsen af afstemningskampen. Vælgerforeningens forhandlingsprotokol er derfor en central kilde til Genforeningens historie.

+ Åben alle- Luk alle
  • Indholdet og dets orden

    Blandede sager, sager vedr. udstedelse af passérsedler, sager vedr. Mellemslesvig.

  • Vælgerforenigen for Nordslesvig - Læs mere om arkivskaber

    Vælgerforeningen for Nordslesvig var en hovedaktør på dansk side i forberedelsen af afstemningen og genforeningen.

Se arkivalierne her