Spring til indhold

Ejner Jørgensen – offer, forbryder eller tilskuer?

I tiden efter Spadeslaget var der en vis uenighed om, hvorvidt politiet havde optrådt som det burde eller ej i forbindelse med urolighederne. Blandt andet kom politiets optræden i forhold til Ejner Jørgensen i fokus.

Ejner Jørgensen var en 42-årig købmand fra Glostrup. Han var højt placeret i det danske nazistparti og var inviteret til mødet på Højskolehjemmet i Haderslev som en af hovedtalerne. Billedet ovenfor er Kriminalpolitiets foto af ham.

Kilderne i dette kildesæt fortæller om Ejner Jørgensen og Spadeslaget.

Opgaven
Din opgave er at undersøge, om Ejner Jørgensen i forbindelse med Spadeslaget:

Var offer for vold fra politiets side,
Selv gjorde sig skyldig i vold over for politiet, eller
Blot var tilskuer til urolighederne
Spørgsmålet er altså, om Ejner Jørgensen var offer, forbryder eller tilskuer.

Når du har læst og vurderet alle fire kilder kildekritisk (brug evt. et arbejdsark pr. kilde) skal du skrive din version af, hvad der foregik. Husk også at skrive, hvorfor du mener, at tingene hænger sådan sammen.

+ Åben alle- Luk alle
 • KILDE: Artikel i avisen Fædrelandet

  Uddrag af en artikel i avisen ”Fædrelandet”, den 3. april 1941. ”Fædrelandet” blev udgivet i København. Den var det danske nazistpartis avis.

  Der er ikke angivet noget navn på artiklens forfatter. Den indeholder et referat af en tale, som H. C. Bryld holdt ved DNSAP’s (det danske nazistpartis) forårsmøde i KB-hallen i København den 2. april 1941. Bryld var landsretssagfører og havde samtidig en høj rang (stabsleder) inden for nazistpartiet. Den del, du skal læse, kommer lige bagefter billedet af hele avisen.

  Ordforklaringer

  • National-Socialister: Nazister
  • Maltrakteret: Mishandlet

  Artiklen er en del af Haderslev Politis sag om Spadeslaget og er fundet i pakken med nr. 908. Læs uddraget af artiklen på billede 2.

  Klik på billederne for at se dem i fuld størrelse (åbner i ny fane)

 • KILDE: Kriminalpolitiets afhøring af Ejner Jørgensen

  Uddrag af politiets afhøring af Ejner Jørgensen efter anholdelsen. Afhøringen er nedskrevet den 8. december 1940 af kriminalbetjent Svend Aage Mathiesen.

  Afhøringen er skrevet på en gammeldags skrivemaskine, hvor bogstaverne trykkes op på papiret med den kraft, som tasten trykkes ned med. Det gør derfor en forskel, hvor hårdt man slår i tastaturet – i modsætning til når man skriver på en computers tastatur eller på en touch-screen. Somme tider kan nogle bogstaver derfor hoppe lidt. Her gælder det især store bogstaver som H, N, P og K; men et enkelt sted er også et lille g næsten usynlig.

  Ordforklaringer

  • ”Kpt.”: En forkortelse for ”komparenten” – som betyder ”den afhørte”. Når der står ”Kpt.” i teksten, er det altså Ejner Jørgensen, der er tale om
  • ”Paagl.”: En forkortelse for ”pågældende”

  Afhøringen er en del af Haderslev Politis sag om Spadeslaget og er fundet i pakken med nr. 908. Læs den indrammede del af teksten på billede 2.

  Klik på billederne for at se dem i fuld størrelse (åbner i ny fane)

 • KILDE: Rapport fra Kriminalpolitiet

  Uddrag af en rapport af 5. april 1941, skrevet af kriminalassistent Bentzen i anledning af omtalen af politivold mod Ejner Jørgensen i artiklen i avisen ”Fædrelandet” (se denne).

  Ordforklaringer

  • Visitation: I forbindelse med arrestationen blev de anholdte kropsvisiteret og fik frataget personlige ejendele, som de ikke måtte have med ind i cellen

  Rapporten er en del af Haderslev Politis sag om Spadeslaget og er fundet i pakken med nr. 908. Læs den indrammede del af teksten nederst på billede 1 og øverst på billede 2.

  Klik på billederne for at se dem i fuld størrelse (åbner i ny fane)

 • KILDE: Politiets afhøring af Franz Bargmeyer

  Når andre af de anholdte nazister blev afhørt af politiet, blev Ejner Jørgensen undertiden omtalt. Den slags omtaler samlede kriminalpolitiet i en rapport til brug ved sagen mod ham.

  Her kan du se, hvad den anholdte nazist Franz Bargmeyer sagde. Han blev afhørt 27. december 1940.

  Ordforklaringer

  • Nr. 1619/40: Politiets nummer til den sag, der handler om Frantz Bargmeyer selv
  • ”Kpt.”: En forkortelse for ”komparenten” – som betyder ”den afhørte”. Når der står ”Kpt.” i teksten, er det altså Frantz Bargmeyer, der er tale om
  • ”pgl.”: En forkortelse for ”pågældende”

  Afhøringen er en del af Haderslev Politis sag om Spadeslaget og er fundet i pakken med nr. 908.

  Klik på billederne for at se dem i fuld størrelse (åbner i ny fane)

  Uddtalelse af Frantz Bargmeyer fra politirapport