Spring til indhold

Spadeslaget

Gennem arkivmateriale og en introfilm får eleverne indsigt i en dramatisk episode fra besættelsestiden, mens de bruger deres kildekritiske værktøjer i praksis.

Spadeslaget er en kildekritisk øvelse, hvor eleverne dykker ned i omstændighederne omkring en dramatisk konfrontation mellem danske nazister og politiet i Haderslev i 1940. Episoden kaldes ”Spadeslaget”, da nazisterne havde bevæbnet sig med skarptslebne spader. Eleverne præsenteres for fire aspekter af den dramatiske dag gennem fire sæt kilder, som de bruger til at danne sig et billede af, hvad der egentlig er foregået. De forskellige vidnesbyrd stemmer ikke altid overens, og det er elevernes opgave at fortolke kilderne og vurdere deres værdi.

Eleverne arbejder med autentiske, originale kilder fra danmarkshistorien og får et dybere indblik i tiden under besættelsen og nogle af de konflikter, der var i samfundet. Gennem øvelserne træner eleverne deres kildekritiske sans og bruger de kildekritiske værktøjer i praksis.

Den 8. december 1940 marcherede omkring 400 danske nazister ind i den sønderjyske by, Haderslev, blandt andet bevæbnet med spader. I løbet af eftermiddagen og aftenen kom det til flere store slagsmål mellem politi og nazister, og til sidst blev ca. 250 nazister arresteret.

Se filmen hvor arkivar Hans Schultz Hansen fortæller historien om Spadeslaget og kom derefter helt tæt på begivenhederne i de fire kildesæt.

Find kilderne og opgaverne i de fire kildesæt:

Ejner Jørgensen – offer, forbryder eller tilskuer?

Emner:

I tiden efter Spadeslaget var der en vis uenighed om, hvorvidt politiet havde optrådt som det burde eller ej i forbindelse med urolighederne. Blandt andet kom politiets optræden i forhold til Ejner Jørgensen i fokus.

Uddrivelsen fra Højskolehjemmet

Emner:

Efter mødet på Højskolehjemmet i Haderslev kom det om aftenen den 8. december 1940 til et sammenstød mellem politiet og de nazistiske mødedeltagere. Politiet mente, at nazisterne overtrådte uniforms- og våbenforbuddet.

Jonny Tiedemann

Emner:

En af deltagerne i Spadeslaget i Haderslev den 8. december 1940 var den 18-årige Jonny Friederich Tiedemann. I dette kildesæt kommer du tæt på en dansk nazist.

Politivold eller nazivold?

Emner:

Ved 16-tiden nåede nazisterne på deres march til Højskolehjemmet, hvor deres møde skulle afholdes. De første politiforstærkninger fra Aabenraa og Kolding nåede frem lidt før kl. 16.30