Spring til indhold

Spadeslaget – lærervejledning for grundskole

Med Spadeslaget i Haderslev den 8. december 1940 som omdrejningspunkt og originalt kildemateriale som grundlag lærer eleverne fra 6. til 9. klassetrin her om kildekritik.

Spadeslaget var en ulovlig demonstration i Haderslev arrangeret af Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti (DNSAP) den 8. december 1940. Ca. 400 nazistisk orienterede, mere eller mindre uniformerede og spadebevæbnede demonstranter marcherede gennem Haderslev.

Formålet med undervisningsmaterialet er:

  • At give eleverne forståelse for de kildekritiske begreber
  • At støtte eleverne i anvendelsen af begreberne.
  • At give eleverne forudsætning for at formulere en enkel historisk problemstilling
  • At eleverne kan udvælge og bruge kilder og kildekritik i forbindelse med udarbejdelsen af en kort historisk fremstilling.

Læs mere om Spadeslaget i Historien bag Spadeslaget (PDF)

Undervisningsmaterialet er multimodalt og består af såvel quiz (kahoot) som film om både Spadeslaget og om kildekritik, men dog først og fremmest af fire kildesæt med tilhørende opgaver og arbejdsark. Læs mere her: Præsentation af undervisningsmaterialets elementer (PDF).

Der er indbygget progression imellem de fire kildesæt og de tilhørende opgaver. Vi har udarbejdet et forslag til lektionsplan m.v. og desuden skrevet, hvordan undervisningsmaterialet passer ind i Forenklede Fælles Mål. Læs om det i Forslag til undervisningsforløb og opfyldelse af krav i Fælles Mål (PDF).

Et væsentligt element i undervisningsmaterialet er – foruden selve kildekritikken – opgaver, der understøtter arbejdet med at formulere problemstillinger. Til understøttelse for lærerne er udarbejdet Guide: At stille spørgsmål til en kilde og at formulere en problemstilling (PDF)

Endelig har vi givet et eksempel på et sæt udfyldte arbejdsark for kildesættet ”Politivold eller Nazivold?” – en slags facitliste til vejledning for lærerne: Udfyldte arbejdsark (PDF).

Forslag til supplerende materiale

Filmen (29. min.) handler stort set kun om perioden 1940-1945. Langt hen ad vejen ud fra barnets synsvinkel og med fokus på hverdagen under besættelsen samt modstanden mod tyskerne. Fortalt bl.a. af Knud Pedersen, i 1940 14 år gammel og en af Danmarks første frihedskæmpere (Churchill-gruppen). Filmen kridter besættelsestidens dominerende front op: Tyskere contra danskere. Kildesættene om spadeslaget er derimod en form for nærbillede af en af fronterne mellem danskere: Nazister og ikke-nazister.

  • Som baggrundslæsning for læreren kan anbefales: Hans Schultz Hansen: Spadeslaget i Haderslev, Sønderjyske Årbøger 2016. s. 63 ff. Historien bag Spadeslaget (PDF) bygger blandt andet på nævnte artikel.