Spring til indhold

Uddrivelsen fra Højskolehjemmet

Efter mødet på Højskolehjemmet i Haderslev kom det om aftenen den 8. december 1940 til et sammenstød mellem politiet og de nazistiske mødedeltagere. Politiet mente, at nazisterne overtrådte uniforms- og våbenforbuddet.

Et af de midler, som politiet brugte for at få nazisterne ud, var tåregas. Ifølge de retningslinjer, som politimesteren i Haderslev arbejdede ud fra, måtte tåregas kun benyttes som ”nødværge”. Nødværge er almindeligvis retten til at anvende vold, når man føler sig truet på liv og helbred.

På billedet ses Højskolehjemmets indkørsel den 8. december 1940, tidligere på dagen. Situationen er gengivet fra politiets synsvinkel - med nazisterne stående over for, nogle med hævede spader. Foto (C): RigsarkivetPå billedet ser du Højskolehjemmets indkørsel den 8. december 1940, tidligere på dagen. Situationen er gengivet fra politiets synsvinkel – med nazisterne stående over for, nogle med hævede spader.

 

Opgaven
Nedenfor finder du to kilder, der beskriver uddrivelsen af nazisterne fra Højskolehjemmet ret forskelligt. Du skal nu:

 • Læse de to kilder og tænke over, hvad de er uenige om
 • Finde en problemstilling, som de to kilder besvarer forskelligt
 • Analysere de to kilder kildekritisk og vurdere kildernes svar på din problemstilling
 • Skrive dit svar på problemstillingen og begrunde dit svar på baggrund af kilder, kildekritik og -begreber.

Vær opmærksom på, at det ikke er sikkert, at det er muligt at finde ”det rigtige svar” på din problemstilling – det vigtigste er, at du vurderer kilderne i forhold til hinanden.

Når du har læst og vurderet alle fire kilder kildekritisk (brug evt. et arbejdsark pr. kilde) skal du skrive din version af, hvad der foregik. Husk også at skrive, hvorfor du mener, at tingene hænger sådan sammen.

+ Åben alle- Luk alle
 • KILDE: Artikel i Fædrelandet

  Uddrag af Fædrelandets artikel den 9. december 1940, ”Sønderjyllands S.A. i Kamp med Politiet”. Det er ikke noget sted i artiklen oplyst direkte, om journalisten var til stede, eller om han har spurgt sig for og derfor heller ikke, hvilke kilder han har haft.

  Fædrelandet blev udgivet i København. Den var det danske nazistpartis avis. Du behøver ikke at læse andet end det indrammede.

  Ordforklaringer

  • Sønderjyllands S.A.: Et uniformeret korps under det danske nazistparti
  • N.S.A.P.: Det danske nazistparti

  Artiklen er en del af Haderslev Politis sag om Spadeslaget og er fundet i pakken med nr. 911. Læs uddraget af artiklen på billede 2

  Klik på billederne for at se dem i fuldstørrelse (åbner ny fane)

 • KILDE: Politimesterens redegørelse

  Uddrag af politimester Hartmanns rapport om begivenhederne den 8. december, sendt til rigsadvokaten den 28. december 1940. Det var politimester Hartmann, der var leder af politiets indsats under Spadeslaget og bestemte, hvordan politiet skulle handle. Rigsadvokaten var højere oppe i hierarkiet end politimesteren.

  Den originale redegørelse er på 9 sider. Du kan nøjes med at læse det indrammede nedenfor.

  Ordforklaringer

  • Friis: Jes Friis, leder af det sønderjyske S.A., et uniformeret korps under det danske nazistparti

  Redegørelsen er en del af Haderslev Politis sag om Spadeslaget og er fundet i pakken med nr. 910.

  Nedenfor ser du rapportens side 5 og 6. Læs de indrammede dele af teksten:

  Klik på billederne for at se dem i fuldstørrelse (åbner ny fane)