Spring til indhold

Skivehus amt / Viborg amt – Navneregistre til skifteprotokoller og skifteforretninger 1751-1818

Skifteprotokollerne og skifteforretningerne er populære kilder en af arkivernes største brugergrupper: slægtsforskerne. Derfor er der næsten altid navneregistre til dem, gerne udarbejdet i en senere tid end selve arkivalierne. Det gælder også disse registre.

Da navneregistrene er udarbejdet i nyere tid (efter aflevering til arkivvæsenet), er de gennemført alfabetiske – i modsætning til mange samtidige registre, der er udarbejdet løbende, og derfor som oftest kun grovalfabetiseret.

De enkelte serier af skifteprotokoller/pakker med skifteforretninger har hver deres tilknyttede navneregistre:

 • 1751-1796, fire bind fra Skivehus amts område: et alfabetisk register pr. bind
 • 1790-1809, 14 pakker skifteforretninger fra Viborg stiftamts område: et samlet alfabetisk register til hele perioden
 • 1793-1818 og 1796-1805, to bind fra Viborg stiftamts område: et alfabetisk register pr. bind
+ Åben alle- Luk alle
 • Navneregistre til skifteprotokoller og skifteforretninger – læs mere om arkivserien

  Sammenhæng med andre arkivserier:

 • Skivehus amt/Viborg stiftamt – læs om arkivskaberen her

  Amtsforvaltningen, personificeret ved amtmanden, varetog en lang række regionale forvaltningsopgaver, og derudover udførte amtmanden i sin egenskab af kongens og centraladministrationens regionale repræsentant mange tilsyns- og kontrolopgaver i relation til de lokale myndigheder. Amtmanden var også pålagt en betydelig indberetningspligt i forhold til centraladministrationen. Amtmanden var altså et væsentligt bindeled mellem den lokale og den centrale administration, og mange sager om stort og småt kom således forbi hans bord.

  I første halvdel af 1790’erne gennemførte man en større reform af landets inddeling i amter – og reducerede på den måde antallet af amter. Skivehus amt, der dækkede hele halvøen Salling og købstaden Skive, blev i 1794 slået sammen med Halds amt og yderligere et par herreder til det nydannede Viborg stiftamt.

  Administrationen kørte videre som hidtil, så i arkivmæssig henseende vil man se, at mange arkivalier blot fortsætter hen over det periodemæssige skel i 1794.

Se arkivalierne her