Spring til indhold

Viborg Amts Branddirektorat – Forsikringsprotokol for Salling Nørre herred 1800-1857

Forsikringsprotokollen indeholder summariske oplysninger om brandforsikringen på hver enkelt ejendom i området – det er her, du skal begynde, hvis du vil undersøge, hvordan en bestemt ejendom så ud, eller hvordan kvaliteten af bygningerne var i et bestemt område.

Forsikringsprotokollens overordnede oplysninger om de enkelte ejendomme er interessante i sig selv – her kan du se, hvor mange bygninger en ejendom består af, hvad de enkelte bygninger blev forsikret for, hvem der var ejer af ejendommen gennem tiden, og hvornår der blev foretaget nye vurderinger.

Men derudover indeholder forsikringsprotokollen også henvisninger til taksationsprotokollen, hvor de enkelte bygninger beskrives grundigere i forbindelse med hver enkelt taksering.

+ Åben alle- Luk alle
 • Forsikringsprotokol for Salling Nørre herred – læs mere om arkivserien

  Forsikringsprotokollen er inddelt i afdelinger for hvert enkelt sogn. Her har hver ejendom fået lidt plads stillet til rådighed, efterhånden som den er blevet takseret. Det er altså i høj grad takseringsrækkefølgen, der er afgørende for, hvordan man finder den enkelte ejendom inden for sognet, og da man sjældent kender den på forhånd, kan man godt skulle bladre lidt, før man finder den rette ejendom. Men ofte blev mange ejendomme i samme landsby takseret på samme dag, så de er opført efter hinanden. Nogle gange kan man dog også få hjælp af det ikke særligt udførlige stednavneregister til protokollen (se nedenfor).

  Under hver ejendom er der skrevet nye oplysninger ind, når der er blevet foretaget en ny taksering af ejendommen, hvorefter de gamle og utidssvarende oplysninger er blevet streget ud.

  Sammenhæng med andre arkivserier

  • Der findes et stednavneregister til protokollen. Registeret er dog ikke særligt omfattende, så man skal ikke fortvivle og tro, at den eftersøgte landsby ikke findes i protokollen, bare fordi den ikke er nævnt i registret.
  • I forsikringsprotokollen findes henvisninger til beskrivelsen af de enkelte takseringer, som findes i takseringsprotokollen for Salling Nørre herred. Disse henvisninger befinder sig i den lille kolonne mellem de to brede kolonner, der oplyser om henholdsvis ”Byens eller Stædets og Eiers Navn” og ”Bygninger” – kolonnen kaldes ”No i Taxations Protokollen”.
 • Viborg Amts Branddirektorat – læs om arkivskaberen her

  Det var ikke lovpligtigt for ejere af bygninger på landet at lade dem brandforsikre, ligesom det siden 1761 havde været for ejerne af købstadsbygninger. Men da mange ejere af landbygninger lod dem forsikre alligevel, oprettedes i 1792 et særligt forsikringsselskab for landbygninger.

  De amtslige branddirektorater blev oprettet i år 1800, hvor arbejdet med forsikringsordningen var blevet så omfattende, at man måtte ansætte branddirektører til at varetage det – amtmanden og retsbetjenten kunne ikke længere overkomme det. Derfor begynder de systematisk førte brandforsikringsarkivalier at eksistere netop fra dette år.

Se arkivalierne her