Spring til indhold

Viborg Amts Branddirektorat – Taksationsprotokol for Salling Nørre herred 1802-1853

Via taksationsprotokollen kan du få oplysninger om, hvordan de enkelte bygninger var lavet – hvor store var de og hvilke materialer var de lavet af?

I taksationsprotokollen indførte branddirektøren og hans vurderingsfolk de oplysninger om de forsikrede steder, som de fandt frem til på deres gennemgang af bygningerne. Hensigten var at vurdere, hvor meget de enkelte bygninger skulle takseres til i forsikringssum.

+ Åben alle- Luk alle
  • Taksationsprotokol for Salling Nørre herred – læs mere om arkivserien

    Taksationsforretningerne er indskrevet i taksationsprotokollen i kronologisk rækkefølge – det vil sige i den orden, de enkelte steder blev vurderet. Da det skete på anmodning fra de enkelte ejere om vurdering eller omvurdering, er der ikke nogen særlig geografisk orden i indførslerne.

    Vil du finde taksationerne af en bestemt ejendom, skal du finde henvisningerne til taksationsprotokollen på den side i forsikringsprotokollen, som drejer sig om netop den ejendom.

  • Viborg Amts Branddirektorat – læs om arkivskaberen her

    Det var ikke lovpligtigt for ejere af bygninger på landet at lade dem brandforsikre, ligesom det siden 1761 havde været for ejerne af købstadsbygninger. Men da mange ejere af landbygninger lod dem forsikre alligevel, oprettedes i 1792 et særligt forsikringsselskab for landbygninger.

    De amtslige branddirektorater blev oprettet i år 1800, hvor arbejdet med forsikringsordningen var blevet så omfattende, at man måtte ansætte branddirektører til at varetage det – amtmanden og retsbetjenten kunne ikke længere overkomme det. Derfor begynder de systematisk førte brandforsikringsarkivalier at eksistere netop fra dette år.

Se arkivalierne her