Spring til indhold

Viborg Amts Branddirektorat – Stednavneregister til forsikringsprotokol for Salling Nørre herred 1800-1857

Det er ikke nødvendigvis helt nemt at finde en bestemt ejendom eller landsby i forsikringsprotokollen – du kan muligvis skyde genvej gennem dette register.

Stednavneregistret er ordnet alfabetisk efter de enkelte steders forbogstav og henviser til det sidetal i forsikringsprotokollen, hvor stedet eller byen optræder.

Det er imidlertid langt fra alle steder, som findes i forsikringsprotokollen, der også optræder i stednavneregistret. Brug derfor ikke registret til at udelukke, at en bestemt lokalitet optræder i forsikringsprotokollen – for det kan man ikke.

+ Åben alle- Luk alle
  • Viborg Amts Branddirektorat – læs om arkivskaberen her

    Det var ikke lovpligtigt for ejere af bygninger på landet at lade dem brandforsikre, ligesom det siden 1761 havde været for ejerne af købstadsbygninger. Men da mange ejere af landbygninger lod dem forsikre alligevel, oprettedes i 1792 et særligt forsikringsselskab for landbygninger.

    De amtslige branddirektorater blev oprettet i år 1800, hvor arbejdet med forsikringsordningen var blevet så omfattende, at man måtte ansætte branddirektører til at varetage det – amtmanden og retsbetjenten kunne ikke længere overkomme det. Derfor begynder de systematisk førte brandforsikringsarkivalier at eksistere netop fra dette år.

Se arkivalierne her