Spring til indhold

Hans Peter Hanssen, Rigsdagsmand (privatarkiv) – Breve og dokumenter vedrørende Tysklands sammenbrud og Nordslesvig, september-november 1918

Hans Peter Hanssen (1862-1936) var de danske sønderjyders førstemand. Han tog i 1888 initiativ til oprettelse af Vælgerforeningen for Nordslesvig og blev i de kommende årtier danskhedens organisator og fornyer i Sønderjylland.

Hans Peter Hanssen repræsenterede 1896-1908 de danske sønderjyder i den preussiske landdag og 1906-1919 i den tyske rigsdag. I efteråret 1918 krævede han grænsespørgsmålet løst ved en folkeafstemning. Han trodsede nationalistiske krav om en grænse ved Danevirke eller i det mindste syd for Flensborg. Som minister for sønderjyske anliggender i regeringen Zahle 1919-20 forberedte han landsdelens indlemmelse i Danmark. Forud for genforeningsfesterne i sommeren 1920 forsøgte tilhængerne af en sydligere grænse, til dels med held, at skubbe ham til side. Efter 1920 stillede han sig i spidsen for det kulturelle og økonomiske forsvar for den nye grænse. I årene 1924-26 var han folketingsmedlem for Venstre. I 1933 afviste han nazismen og slesvig-holstenske nazisters grænseflytningskrav.

+ Åben alle- Luk alle
  • Breve og dokumenter vedrørende Tysklands sammenbrud og Nordslesvig, september-november 1918 - læs mere om arkivserien

    Da H.P. Hanssen i begyndelsen af oktober 1918 blev klar over, at Tyskland snart ville tabe krigen, tog han en række initiativer for at sikre Nordslesvigs (Sønderjyllands) genforening med Danmark.

  • Indholdet og dets orden

    H.P. Hanssens ugeberetninger sendt hjem til Nordslesvig fra Berlin, herunder hans betænkning om grænsespørgsmålet, samt brevveksling herom, endvidere sager om Vælgerforeningens afgørende møde på Folkehjem den 16. og 17. november 1918. Der er breve fra:

    Andersen, N., Åbenrå, 1918; Blad, Andr., Augustenborg, 1918; Bladt, H. C., gårdejer, Lysabild, 1918 (2); Friis, Aage, professor, dr. phil., 1918 (2); Grau, Andreas, redaktør, 1918 (2); Iversen, Kristian, Sønderborg, 1918; Jensen, J. N., journalist, Flensborg, 1918; Kaad, P., Sønderborg, 1918 (5); Kloppenborg-Skrumsager, H. D., Københoved, 1918; Lassen, Chr. Kegnæs, 1918; Lausten, L. K., faktor, Flensborg, 1918; Lebeck, Anders, redaktør, 1918 (5); Nissen, Nis, Nordborg, 1918; Nissen, Nis Christian, landdagsmand, 1918; Ravn, Chr., advokat, Flensborg, 1918; Sibbesen, P., Overskov, 1918 (2); Simonsen, P., journalist, Flensborg, 1918; Thomsen, Kr. Refslund, sen. amtmand, 1918; Thomsen, Th., gårdejer, Toghale, 1918 (2); Thulstrup, Andreas, sen. borgmester og landsretssagfører, Haderslev, 1918 (4); Zachariassen, J., mejeriejer, Dybbøl, 1918.

Se arkivalierne her