Spring til indhold

Hans Peter Hanssen, Rigsdagsmand (privatarkiv) – Korrespondancesager vedrørende en militær besættelse af 1. zone 1920

Hans Peter Hanssen (1862-1936) var de danske sønderjyders førstemand. Han tog i 1888 initiativ til oprettelse af Vælgerforeningen for Nordslesvig og blev i de kommende årtier danskhedens organisator og fornyer i Sønderjylland.

Hans Peter Hanssen repræsenterede 1896-1908 de danske sønderjyder i den preussiske landdag og 1906-1919 i den tyske rigsdag. I efteråret 1918 krævede han grænsespørgsmålet løst ved en folkeafstemning. Han trodsede nationalistiske krav om en grænse ved Danevirke eller i det mindste syd for Flensborg. Som minister for sønderjyske anliggender i regeringen Zahle 1919-20 forberedte han landsdelens indlemmelse i Danmark. Forud for genforeningsfesterne i sommeren 1920 forsøgte tilhængerne af en sydligere grænse, til dels med held, at skubbe ham til side. Efter 1920 stillede han sig i spidsen for det kulturelle og økonomiske forsvar for den nye grænse. I årene 1924-26 var han folketingsmedlem for Venstre. I 1933 afviste han nazismen og slesvig-holstenske nazisters grænseflytningskrav.

+ Åben alle- Luk alle
  • Korrespondancesager vedrørende en militær besættelse af 1. zone 1920 - læs mere om arkivserien

    I henhold til fredstraktaten kunne Danmark besætte 1. zone, nutidens Sønderjylland, så snart afstemningen havde fundet sted og vist et dansk flertal i zonen som helhed.

  • Indholdet og dets orden

    Korrespondance med Den internationale Kommission m.fl.

Se arkivalierne her