Spring til indhold

Hans Peter Hanssen, Rigsdagsmand (privatarkiv) – Korrespondancesager vedrørende de dansk-tyske forhandlinger om forskellige spørgsmål vedrørende Nordslesvigs afståelse til Danmark

Hans Peter Hanssen (1862-1936) var de danske sønderjyders førstemand. Han tog i 1888 initiativ til oprettelse af Vælgerforeningen for Nordslesvig og blev i de kommende årtier danskhedens organisator og fornyer i Sønderjylland.

Hans Peter Hanssen repræsenterede 1896-1908 de danske sønderjyder i den preussiske landdag og 1906-1919 i den tyske rigsdag. I efteråret 1918 krævede han grænsespørgsmålet løst ved en folkeafstemning. Han trodsede nationalistiske krav om en grænse ved Danevirke eller i det mindste syd for Flensborg. Som minister for sønderjyske anliggender i regeringen Zahle 1919-20 forberedte han landsdelens indlemmelse i Danmark. Forud for genforeningsfesterne i sommeren 1920 forsøgte tilhængerne af en sydligere grænse, til dels med held, at skubbe ham til side. Efter 1920 stillede han sig i spidsen for det kulturelle og økonomiske forsvar for den nye grænse. I årene 1924-26 var han folketingsmedlem for Venstre. I 1933 afviste han nazismen og slesvig-holstenske nazisters grænseflytningskrav.

+ Åben alle- Luk alle
  • Korrespondancesager vedrørende de dansk-tyske forhandlinger om forskellige spørgsmål vedrørende Nordslesvigs afståelse til Danmark - læs om arkivserien

    Forhandlingerne drejede sig om en række praktiske forhold som følge af den nye grænse. Se herom Troels Rasmussen: Den dansk-tyske traktat 1922 (1996). H.P. Hanssen deltog.

  • Indholdet og dets orden

    Traktatudkast m.m.