Spring til indhold

Hans Peter Hanssen, Rigsdagsmand (privatarkiv) – Korrespondancesager vedrørende valutaspørgsmålet

Hans Peter Hanssen (1862-1936) var de danske sønderjyders førstemand. Han tog i 1888 initiativ til oprettelse af Vælgerforeningen for Nordslesvig og blev i de kommende årtier danskhedens organisator og fornyer i Sønderjylland.

Hans Peter Hanssen repræsenterede 1896-1908 de danske sønderjyder i den preussiske landdag og 1906-1919 i den tyske rigsdag. I efteråret 1918 krævede han grænsespørgsmålet løst ved en folkeafstemning. Han trodsede nationalistiske krav om en grænse ved Danevirke eller i det mindste syd for Flensborg. Som minister for sønderjyske anliggender i regeringen Zahle 1919-20 forberedte han landsdelens indlemmelse i Danmark. Forud for genforeningsfesterne i sommeren 1920 forsøgte tilhængerne af en sydligere grænse, til dels med held, at skubbe ham til side. Efter 1920 stillede han sig i spidsen for det kulturelle og økonomiske forsvar for den nye grænse. I årene 1924-26 var han folketingsmedlem for Venstre. I 1933 afviste han nazismen og slesvig-holstenske nazisters grænseflytningskrav.

+ Åben alle- Luk alle
  • Korrespondancesager vedrørende valutaspørgsmålet - læs om arkivserien

    Som minister for Sønderjylland søgte H.P. Hanssen at finde en ordning for veksling af tyske mark til danske kroner, som både sønderjyderne og den danske stat kunne være tjent med.

  • Indholdet og dets orden

    Løbeseddel, korrespondance, rapporter, forslag til ordning

Se arkivalierne her