Spring til indhold

Statsfængslet i Horsens – Forhørsprotokol 1857 – 1945

I fængslets forhørsprotokoller findes inspektørens forhør og den derefter afsagte kendelse over fanger i anledning af overtrædelse af reglement og andre forseelser. Disse forhør er detaljerede beskrivelser over fangernes små og store forseelser mod fængselsreglerne.

Fangerne i fængslerne var underlagt strenge regler. Når disse regler blev brudt, blev der afholdt forhør. I disse protokoller over forhør kan regler og regelbrud følges i detaljer.

Forseelserne var mangeartede f.eks. banken på væggen, snak eller udveksling af breve med medfanger, støjende og truende adfærd, fløjtet eller sunget, upassende optræden eller sjofle udtalelser, slagsmål, tyveri og beskadigelse af inventar.

+ Åben alle- Luk alle
 • Forhørsprotokol 1857 - 1945 - Læs mere om arkivserien her

  Forhørsprotokollen er ordnet kronologisk. Arkivserien består af 22 bind, men kun første bind (1857-1869) er medtaget i kildepakken.

 • Statsfængslet i Horsens - Læs om arkivskaberen her

  I maj 1853 ankom de første beboere til Tugthuset i Horsens, der senere omdøbtes til Statsfængslet i Horsens. Det var omkring 100 tugtfanger fra Tugthuset i Viborg og fra Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn i København, som skulle færdigbygge det nye fængsel. Det blev opført som et såkaldt Auburn-fængsel, det vil sige med enkeltceller, men med arbejde i fællesskab. Allerede i 1858, fem år efter indvielsen, var der omkring 500 fanger i fængslet, og fængselsledelsen måtte meddele Justitsministeriet, at man ikke havde plads til flere.

  Da Viborg Tugthus blev nedlagt i 1874, udvidede man fængslet i Horsens med 48 celler. Arkitektonisk fulgte man det såkaldte panoptiske princip, som tilstræbte et stort overblik.
  Det betød, at overvågningen af fangerne kunne klares af få vagter. Fangerne var samtidigt ude af stand til at vide, om de blev overvåget eller ej, og fik således indtrykket af en usynlig, men konstant overvågning.

  I 1875 blev en afdeling med cellefængsel efter Philadelphia-systemet taget i brug, således begge fængselssystemer var repræsenteret i Horsens. I 1933 blev det ombygget til fængsel med panoptiske gallerier.

  Fra 1853 til udgangen af 1932 havde der i alt været indsat 12.248 fanger i Horsens Statsfængsel.

Se arkivalierne her