Spring til indhold

Statsfængslet i Horsens – Stambog 1853 – 1909

I stambogen kan man se detaljerede oplysninger om hver enkelt fange i Horsens Statsfængsel. Her er det således muligt at komme i dybden med hver enkelt fanges ophold i fængslet

Stambøgerne fra Horsens Statsfængsel er indrettet med et stort sideopslag til hver fange med plads til mange oplysninger om fangens personlige forhold, om forbrydelsen og straffen, samt om eventuelle tidligere straffe. Her er oplysninger om afsoningen: Om arbejdet i fængslet, om kirke- og skolegang, om lægebesøg, om breve og besøg og om eventuelle disciplinære straffe for brud på fængslets mange regler. Man finder også en karakteristik af fangens adfærd i de enkelte klasser af det progressive afsoningssystem.

Endelig indeholder stambogen typisk en lidt længere livshistorie for hver enkelt fange. Tanken var den, at fængselspersonalet lettere kunne vejlede den enkelte fange, når det havde et godt kendskab til fangens baggrund.

+ Åben alle- Luk alle
 • Stambog 1853 - 1909 - Læs mere om arkivserien her

  Stambøgerne er ordnet efter domsnummer, også kaldet stamnummer, det vil sige en fortløbende nummerering af fanger efterhånden som de ankom til fængslet.

  Hvis man eftersøger en bestemt navngiven fange, skal man benytte ”Navneregister, indsatte fanger”.

 • Statsfængslet i Horsens - Læs om arkivskaberen her

  I maj 1853 ankom de første beboere til Tugthuset i Horsens, der senere omdøbtes til Statsfængslet i Horsens. Det var omkring 100 tugtfanger fra Tugthuset i Viborg og fra Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn i København, som skulle færdigbygge det nye fængsel. Det blev opført som et såkaldt Auburn-fængsel, det vil sige med enkeltceller, men med arbejde i fællesskab. Allerede i 1858, fem år efter indvielsen, var der omkring 500 fanger i fængslet, og fængselsledelsen måtte meddele Justitsministeriet, at man ikke havde plads til flere.

  Da Viborg Tugthus blev nedlagt i 1874, udvidede man fængslet i Horsens med 48 celler. Arkitektonisk fulgte man det såkaldte panoptiske princip, som tilstræbte et stort overblik.
  Det betød, at overvågningen af fangerne kunne klares af få vagter. Fangerne var samtidigt ude af stand til at vide, om de blev overvåget eller ej, og fik således indtrykket af en usynlig, men konstant overvågning.

  I 1875 blev en afdeling med cellefængsel efter Philadelphia-systemet taget i brug, således begge fængselssystemer var repræsenteret i Horsens. I 1933 blev det ombygget til fængsel med panoptiske gallerier.

  Fra 1853 til udgangen af 1932 havde der i alt været indsat 12.248 fanger i Horsens Statsfængsel.

Se arkivalierne her