Spring til indhold

Statsfængslet i Horsens – Navneregister til fangeprotokol, cellefanger 1876 – 1879

Med det alfabetiske navneregister over cellefanger er det nemt at lokalisere de enkelte indsatte i Horsens Statsfængsel.

Cellefanger var fanger, der i de første 4-12 måneder blev holdt isoleret i cellen hele tiden uden nogen kontakt med andre fanger.

Det var det første trin (1. klasse – også kaldet tvangsklassen) i fængslets progressionssystem. Perioden kunne forlænges af fængselsledelsen.

Registret, der er alfabetiseret efter fornavn, indeholder fangenummer, doms(stam)nummer, navn (alfabetiseret efter fornavn) og dato for indsættelse og løsladelse.

+ Åben alle- Luk alle
 • Navneregister til fangeprotokol, cellefanger 1879 - 1879 - Læs mere om arkivserien her

  Det alfabetiske fornavnsregister til protokollen over cellefangerne går fra 1876 frem til 24. juli 1879. Når man har fundet den relevante fange i registret, kan man foretage opslag i Fangeprotokol, cellefanger. Indførslerne er ordnet efter domsnummer (også kaldet stamnummer).

 • Statsfængslet i Horsens - Læs om arkivskaberen her

  I maj 1853 ankom de første beboere til Tugthuset i Horsens, der senere omdøbtes til Statsfængslet i Horsens. Det var omkring 100 tugtfanger fra Tugthuset i Viborg og fra Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn i København, som skulle færdigbygge det nye fængsel. Det blev opført som et såkaldt Auburn-fængsel, det vil sige med enkeltceller, men med arbejde i fællesskab. Allerede i 1858, fem år efter indvielsen, var der omkring 500 fanger i fængslet, og fængselsledelsen måtte meddele Justitsministeriet, at man ikke havde plads til flere.

  Da Viborg Tugthus blev nedlagt i 1874, udvidede man fængslet i Horsens med 48 celler. Arkitektonisk fulgte man det såkaldte panoptiske princip, som tilstræbte et stort overblik.
  Det betød, at overvågningen af fangerne kunne klares af få vagter. Fangerne var samtidigt ude af stand til at vide, om de blev overvåget eller ej, og fik således indtrykket af en usynlig, men konstant overvågning.

  I 1875 blev en afdeling med cellefængsel efter Philadelphia-systemet taget i brug, således begge fængselssystemer var repræsenteret i Horsens. I 1933 blev det ombygget til fængsel med panoptiske gallerier.

  Fra 1853 til udgangen af 1932 havde der i alt været indsat 12.248 fanger i Horsens Statsfængsel.

Se arkivalierne her