Spring til indhold

Svaneke Byfoged: Anmeldelser om udenlandske arbejdere 1909-1917

Ved Lov af 21.8.1908 om anvendelse af udenlandske arbejdere blev det pålagt arbejdsgiverne at registrere de udenlandske arbejdere ved ankomsten og indsende oplysningerne via politimesteren til Indenrigsministeriet.

Arbejdsgiverne blev også forpligtet til at indgå kontrakt med de udenlandske arbejdere, så der var tale om beskyttelse både af de danske arbejdere, der frygtede løntryk og arbejdsløshed, og af de udenlandske arbejdere. Kontrakten skulle følge Indenrigsministeriets skabelon.

Politimesteren i Svaneke indsamlede som en konsekvens heraf anmeldelser fra arbejdsgivere i landområderne omkring Svaneke. Anmeldelserne ligger kun nogenlunde i kronologisk orden: Anmeldelser fra 1912 kommer før 1910 – og anmeldelser fra ét år kan dukke op blandt anmeldelser fra andre.

Se også arkivserierne

 • Svaneke Byfoged: Fortegnelse over arbejdsgivere med udenlandske arbejdere 1909-1915
 • Svaneke Byfoged: Sager vedr. udenlandske arbejdere 1909-1916
 • Musse Herred (på Lolland): Anmeldelser af udenlandske arbejdere 1909-1917 og
 • Indenrigsministeriet: Sager/indberetninger vedr. Lov af 21.8.1908 1906-1914
+ Åben alle- Luk alle
 • Svaneke Byfoged - læs om arkivskaberen her

  Byfogden var kongens repræsentant i købstæderne fra det 13. århundrede til 1919. I 1701 blev tilsynet med politiforordningernes overholdelse overført til byfogden, som således overalt blev købstadens almindelige øvrighed.

  Svaneke byfoged var fra 1686 også herredsfoged for Bornholms østre herred og havde dermed også det politimæssige tilsyn med landdistriktet omkring Svaneke.

  Som en følge af retsreformen i 1916 blev den udøvende og den dømmende myndighed adskilt. For Svaneke byfogedembede betød det, at det i 1919 indgik i henholdsvis Rønne Politi og i Retten i Neksø.

Se arkivalierne her