Spring til indhold

Svaneke Byfoged: Fortegnelse over arbejdsgivere med udenlandske arbejdere 1909-1915

Fra 1909 skulle politimesteren ikke kun føre tilsyn med udlændinge, men også med de arbejdsgivere, der beskæftigede udlændinge.

Tilsynet var en effekt af Lov af 21. august 1908 om Anvendelse af udenlandske arbejdere, der havde til formål at beskytte danske arbejdere mod løntryk – bl.a. ved at sikre, at arbejdsgiverne ydede den fremmede arbejdskraft nogenlunde løn- og arbejdsvilkår.

Loven blev kaldt “Polakloven”, fordi anledningen var de mange polske roearbejdere, der hvert år rejste til Lolland for at arbejde på markerne dér. Men loven gjaldt alle udlændinge (dog ikke tjenestefolk), der var beskæftiget ved land- og skovbrug samt ved industri på landet, såsom teglværker.

Se også arkivserierne

 • Svaneke Byfoged: Anmeldelser om udenlandske arbejdere 1909-1917
 • Svaneke Byfoged: Sager vedr. udenlandske arbejdere 1909-1916
 • Musse Herred (på Lolland): Anmeldelser af udenlandske arbejdere 1909-1917 og
 • Indenrigsministeriet: Sager/indberetninger vedr. Lov af 21.8.1908 1906-1914
+ Åben alle- Luk alle
 • Fortegnelse over arbejdsgivere med udenlandske arbejdere - læs mere om arkivserien her

  Fortegnelsen eller protokollen giver et overblik over, hvor mange – mænd, kvinder og børn – der arbejdede de forskellige steder. I protokollen er det også noteret, hvornår der har været afholdt eftersyn på arbejdsstedet.

 • Svaneke Byfoged - læs om arkivskaberen her

  Byfogden var kongens repræsentant i købstæderne fra det 13. århundrede til 1919. I 1701 blev tilsynet med politiforordningernes overholdelse overført til byfogden, som således overalt blev købstadens almindelige øvrighed.

  Svaneke byfoged var fra 1686 også herredsfoged for Bornholms østre herred og havde dermed også det politimæssige tilsyn med landdistriktet omkring Svaneke.

  Som en følge af retsreformen i 1916 blev den udøvende og den dømmende myndighed adskilt. For Svaneke byfogedembede betød det, at det i 1919 indgik i henholdsvis Rønne Politi og i Retten i Neksø.

Se arkivalierne her