Spring til indhold

Svaneke Byfoged: Sager vedr. udenlandske arbejdere 1909-1916

Politiet fik ved Lov af 21. august 1908 til opgave at føre tilsyn med arbejdsgivere, der beskæftigede udenlandske arbejdere. I arkivserien Sager vedr. udenlandske arbejdere kommer man tæt på dette tilsyn.

Arkivserien indeholder de instrukser, som politimesteren – typisk via amtet – fik i forbindelse med tilsynet, og den indeholder korrespondance med andre myndigheder på Bornholm om det praktiske tilsyn. Her findes også en række rapporter fra eftersyn hos arbejdsgivere. Rapporterne indeholder bl.a. beskrivelser af boligforholdene.

Se også arkivserierne

 • Svaneke Byfoged: Anmeldelser om udenlandske arbejdere 1909-1917
 • Svaneke Byfoged: Fortegnelse over arbejdsgivere med udenlandske arbejdere 1909-1915
 • Musse Herred (på Lolland): Anmeldelser af udenlandske arbejdere 1909-1917 og
 • Indenrigsministeriet: Sager/indberetninger vedr. Lov af 21.8.1908 1906-1914
+ Åben alle- Luk alle
 • Svaneke Byfoged - læs om arkivskaberen her

  Byfogden var kongens repræsentant i købstæderne fra det 13. århundrede til 1919. I 1701 blev tilsynet med politiforordningernes overholdelse overført til byfogden, som således overalt blev købstadens almindelige øvrighed.

  Svaneke byfoged var fra 1686 også herredsfoged for Bornholms østre herred og havde dermed også det politimæssige tilsyn med landdistriktet omkring Svaneke.

  Som en følge af retsreformen i 1916 blev den udøvende og den dømmende myndighed adskilt. For Svaneke byfogedembede betød det, at det i 1919 indgik i henholdsvis Rønne Politi og i Retten i Neksø.

Se arkivalierne her