Spring til indhold

Svaneke Byfoged: Fremmedprotokol 1875-1906

To modsat rettede strømninger i forhold til udlændinge gjorde sig gældende i anden halvdel af 1800-tallet. På den ene side fordrede liberalismen, at arbejdskraften kunne bevæge sig frit. På den anden side advaredes mod landets oversvømmelse af suspekte individer fra udlandet. Balancen blev en registrering af ikke-danske tilrejsende i fremmedprotokollen og indførelse af opholdsbøger, som blev tildelt de udlændinge, der opfyldte kravene til at få opholdstilladelse.

Fra 1875 var rejsende i almindelighed ikke længere tvunget til at have pas. Derimod skulle udlændinge ved ankomsten til jurisdiktionen registreres hos politimesteren (herreds- eller byfogden).

I slutningen af 1800-tallet kom indvandringen til Danmark især fra Sverige, Tyskland og Polen. Første station for mange svenskere var Bornholm. I fremmedprotokollen fremgår ikke alene hvem de fremmede var og hvorfra de kom – men også hvor og hvad de fandt beskæftigelse som.

Se også Journal over udstedte opholdsbøger 1875-1917

+ Åben alle- Luk alle
 • Fremmedprotokol - læs mere om arkivserien her

  I Svaneke Byfogeds arkiv findes to protokoller, som er blevet betegnet “fremmedprotokoller”, men den ene, med yderårene 1875-1887, er snarere at betragte som en pasprotokol eller til- og afgangsliste for danskere. Ved embedet har man da også kaldt den “Journal for Anmeldelser af Til- og Afgang”.

  Ved opslag 64 kommer protokol nr. 2: Journal for Anmeldelser af Til- og Afgang forsaavidt angaar Udlændinge eller dem der er forsynet med en Opholdsbog”, som omfatter årene 1875. Det er først og fremmest denne sidste, der kan betragtes som en fremmedprotokol.

 • Svaneke Byfoged - læs om arkivskaberen her

  Byfogden var kongens repræsentant i købstæderne fra det 13. århundrede til 1919. I 1701 blev tilsynet med politiforordningernes overholdelse overført til byfogden, som således overalt blev købstadens almindelige øvrighed.

  Svaneke byfoged var fra 1686 også herredsfoged for Bornholms østre herred og havde dermed også det politimæssige tilsyn med landdistriktet omkring Svaneke.

  Som en følge af retsreformen i 1916 blev den udøvende og den dømmende myndighed adskilt. For Svaneke byfogedembede betød det, at det i 1919 indgik i henholdsvis Rønne Politi og i Retten i Neksø.

Se arkivalierne her