Spring til indhold

Svaneke Byfoged: Journal over udstedte opholdsbøger 1875-1917

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m.m. af 15. maj 1875 er blevet kaldt Danmarks første fremmedlov. Den skulle først og fremmest sikre, at tilrejsende udlændinge kun fik lov at slå sig ned, hvis de kunne forsørge sig selv og ikke kom til at lægge samfundet til byrde. De fremmede skulle have et arbejde eller være så velbeslåede, at de kunne klare sig selv.

Beviset for, at den fremmede måtte opholde sig i landet, var de såkaldte opholdsbøger. I perioden 1875-1914 var det politimesterens opgave at udstede bøgerne. I forbindelse med udstedelsen af en opholdsbog blev det ført til protokols, hvem bogen var udstedt til. Udstedelsen af opholdsbøger blev i 1914 centraliseret under Statspolitiet, senere Tilsynet med Udlændinge (se arkivserierne fra Tilsynet med Udlændinge)

+ Åben alle- Luk alle
  • Svaneke Byfoged - læs om arkivskaberen her

    Byfogden var kongens repræsentant i købstæderne fra det 13. århundrede til 1919. I 1701 blev tilsynet med politiforordningernes overholdelse overført til byfogden, som således overalt blev købstadens almindelige øvrighed.

    Svaneke byfoged var fra 1686 også herredsfoged for Bornholms østre herred og havde dermed også det politimæssige tilsyn med landdistriktet omkring Svaneke.

    Som en følge af retsreformen i 1916 blev den udøvende og den dømmende myndighed adskilt. For Svaneke byfogedembede betød det, at det i 1919 indgik i henholdsvis Rønne Politi og i Retten i Neksø.

Se arkivalierne her