Spring til indhold

Danske Kancelli: Alfabetisk register over naturalisationspatenter 1776-1847

Det alfabetiske register til naturalisationspatenter er et register over personer, der opnåede dansk indfødsret i perioden 1776-1847. Registeret tjener samtidig som søgemiddel til to andre arkivserier.

Registeret er indgangen til Naturalisationer 1776-1847 og til Koncepter og indlæg til naturalisationspatenter 1776-1847. Registeret er blevet skabt sideløbende med udfærdigelsen af naturalisationspatenterne. Det ses af opbygningen: Godt nok står alle personer med forbogstav A i samme afsnit, men i det afsnit står personerne ikke alfabetisk, men efter hvornår de har opnået indfødsret. Det er datoen og/eller henvisningen til side/folionummeret i registeret, som er vigtige for at finde patent og ansøgning i de to andre arkivserier fra Danske Kancelli.

 

+ Åben alle- Luk alle
  • Alfabetisk register over naturalisationspatenter - læs mere om arkivserien her

    I 1770’erne og 1780’erne er det henvisningen til et tal, man skal lægge mærke til. Det er sidetallet i arkivserien (protokollen) Naturalisationer 1776-1847. Det er også det nummer, sagerne fra den pågældende side er samlet under i arkivserien Koncepter og indlæg til naturalisationer (de tilhørende sager: ansøgninger med bilag).

    Fra 1790’erne er det datoen for indfødsrettens bevilling, der er styrende både for protokollen og for de tilhørende sager.

  • Danske Kancelli - læs om arkivskaberen her

    Danske Kancelli var fra slutningen af middelalderen frem til 1848 kongeriget Danmarks vigtigste – omend ikke eneste – lov- og regeringskontor. Det var fra Danske Kancelli, mange af lovene udgik, og herfra den overordnede forvaltning af landet fandt sted. Det var også i Danske Kancelli, at en lang række lokale sager og private borgerhenvendelser blev behandlet og forelagt kongen.

    Danske Kancelli afløstes i 1848 af en række ministerier med Indenrigsministeriet, Justitsministeriet og Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen som de vigtigste. Forvaltningen vedrørende indfødsret overgik således til Indenrigsministeriet.

Se arkivalierne her