Spring til indhold

Danske Kancelli: Kancellibreve og -resolutioner ang. naturalisation, med bilag 1776-1784

I denne lidt rodede arkivserie kan man med anvendelse af tålmodighed få et indtryk af, hvilke kriterier der blev lagt til grund, når Danske Kancelli skulle fraråde eller tilråde kongen at give indfødsret.

Man kan også få et indtryk af, hvordan officerer indstillede hele grupper af udenlandsk fødte underofficerer til opnåelse af indfødsret.

+ Åben alle- Luk alle
  • Danske Kancelli - læs om arkivskaberen her

    Danske Kancelli var fra slutningen af middelalderen frem til 1848 kongeriget Danmarks vigtigste – omend ikke eneste – lov- og regeringskontor. Det var fra Danske Kancelli, mange af lovene udgik, og herfra den overordnede forvaltning af landet fandt sted. Det var også i Danske Kancelli, at en lang række lokale sager og private borgerhenvendelser blev behandlet og forelagt kongen.

    Danske Kancelli afløstes i 1848 af en række ministerier med Indenrigsministeriet, Justitsministeriet og Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen som de vigtigste. Forvaltningen vedrørende indfødsret overgik således til Indenrigsministeriet.

Se arkivalierne her