Spring til indhold

Danske Kancelli: Naturalisationspatenter 1776-1790

Den første danske lov om indfødsret (15. januar 1776) skulle sikre, at alle offentlige embeder blev besat med danskere, her forstået som personer født i Danmark, Norge eller hertugdømmerne. Personer, der boede her, men var født i andre lande, fik med loven mulighed for at søge om et såkaldt naturalisationsbrev og med kongelig bevilling opnå dansk indfødsret.

Loven opstillede en række kriterier for opnåelse af indfødsret. Det kunne være, at man havde en betydelig formue – eller at staten havde brug for én til at løse bestemte opgaver i samfundet.

Arkivserien Naturalisationspatenter er en kronologisk journal over de personer, der har opnået indfødsret i Danmark, dato for dato. Protokollen opremser modtagerne med fulde navn og hjemsted samt rang eller erhverv.

Indgangen til journalen er arkivserien Alfabetisk register over naturalisationer, der henviser først til sidetal i protokollen og senere dato for modtagelse af indfødsret.

Selve ansøgningerne om indfødsret skal findes i arkivserien Koncepter og indlæg til naturalisationspatenterne. Ansøgningerne er henlagt primært efter sidetal i Naturalisationspatenter (journalen) og sekundært efter dato for indfødsretten

+ Åben alle- Luk alle
 • Naturalisationspatenter - læs mere om arkivserien her

  Den indscannede protokol indeholder:

  Opslag 2-10: Naturalisationspatenter og optagelse i det danske adelsskab 1776-1780

  Opslag 12-181: Naturalisationspatenter 1776-1847

  Opslag 183 ff: Naturalisationspatenter for dem, som opholder sig i det holstenske 1776-1790

 • Danske Kancelli - læs om arkivskaberen her

  Danske Kancelli var fra slutningen af middelalderen frem til 1848 kongeriget Danmarks vigtigste – omend ikke eneste – lov- og regeringskontor. Det var fra Danske Kancelli, mange af lovene udgik, og herfra den overordnede forvaltning af landet fandt sted. Det var også i Danske Kancelli, at en lang række lokale sager og private borgerhenvendelser blev behandlet og forelagt kongen.

  Danske Kancelli afløstes i 1848 af en række ministerier med Indenrigsministeriet, Justitsministeriet og Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen som de vigtigste. Forvaltningen vedrørende indfødsret overgik således til Indenrigsministeriet.

Se arkivalierne her