Spring til indhold

Danske Kancelli: Diverse ansøgninger om naturalisation (uden kgl. ekspedition) 1776-1789

For en 13-årig periode er også ansøgninger, der ikke førte til opnåelse af indfødsret, blevet bevaret.

Både Danske Kancelli og senere Indenrigsministeriet har fortrinsvis bevaret indfødsretssager, der faktisk førte til indfødsret. Det var jo den opnåede indfødsret, der kunne blive behov for at dokumentere. Men ud fra en historisk betragtning kan ansøgninger, der ikke bliver bevilget, være lige så interessante som ansøgninger, der bliver.

I perioden 1776-1789 er der også bevaret ansøgninger, der ikke førte til kongelig ekspedition.

Ansøgningerne er henlagt alfabetisk efter ansøgerens efternavn.

+ Åben alle- Luk alle
  • Danske Kancelli - læs om arkivskaberen her

    Danske Kancelli var fra slutningen af middelalderen frem til 1848 kongeriget Danmarks vigtigste – omend ikke eneste – lov- og regeringskontor. Det var fra Danske Kancelli, mange af lovene udgik, og herfra den overordnede forvaltning af landet fandt sted. Det var også i Danske Kancelli, at en lang række lokale sager og private borgerhenvendelser blev behandlet og forelagt kongen.

    Danske Kancelli afløstes i 1848 af en række ministerier med Indenrigsministeriet, Justitsministeriet og Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen som de vigtigste. Forvaltningen vedrørende indfødsret overgik således til Indenrigsministeriet.

Se arkivalierne her