Spring til indhold

Danske Kancelli: Kgl. resolutioner ang. naturalisation, med kancelliets forestillinger i følge indfødsretsloven

Det er i denne arkivserie, man finder Danske Kancellis mere principielle overvejelser om indfødsretslovens udførelse.

Arkivserien indeholder dels generelle sager om, hvordan man f.eks. forholder sig til udnævnelser af konsuler, der ikke er født i Danmark, dels principielle enkeltsager, hvor Danske Kancellis overvejelser er detaljeret nedskrevet.

+ Åben alle- Luk alle
  • Danske Kancelli - læs om arkivskaberen her

    Danske Kancelli var fra slutningen af middelalderen frem til 1848 kongeriget Danmarks vigtigste – omend ikke eneste – lov- og regeringskontor. Det var fra Danske Kancelli, mange af lovene udgik, og herfra den overordnede forvaltning af landet fandt sted. Det var også i Danske Kancelli, at en lang række lokale sager og private borgerhenvendelser blev behandlet og forelagt kongen.

    Danske Kancelli afløstes i 1848 af en række ministerier med Indenrigsministeriet, Justitsministeriet og Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen som de vigtigste. Forvaltningen vedrørende indfødsret overgik således til Indenrigsministeriet.

Se arkivalierne her