Spring til indhold

Danske Kancelli: Koncepter og indlæg til naturalisationspatenterne 1776-1847

Med hvilken begrundelse søgte udlændinge med bopæl i Danmark om indfødsret? Svaret kan findes i arkivserien Koncepter og indlæg til naturalisationspatenter. Her er nemlig selve ansøgningerne.

Foruden ansøgninger findes også eventuelle anbefalinger og indstillinger fra ansøgerens overordnede.

Henlæggelsen af ansøgninger og bilag var i de første par årtier styret af, på hvilken side i journalen (arkivserien Naturalisationspatenter), den pågældende indfødsretsbevilling var noteret. Der vil altså være en del sager med samme nummer (sidetal). Tallet er anført i øverste højre hjørne på de fleste af dokumenterne.

Efterhånden, fra 1790’erne, er man ved Danske Kancelli gået væk fra at notere sidetallet på akterne, men i stedet den lidt mere præcise angivelse: Datoen for opnåelse af indfødsret, selv om der stadig ofte er flere indfødsretssager med samme dato. Datoen finder man også via Naturalisationspatenter.

Ansøgningerne i arkivserien endte alle med, at ansøgeren opnåede indfødsret. Kun for en kort periode fra 1776 til 1789 er der også bevaret ansøgninger, der ikke endte med indfødsret. Dem skal man finde i arkivserien Diverse ansøgninger om naturalisation (uden kgl. ekspedition).

Arkivserien Koncepter og indlæg til Naturalisationspatenter slutter i 1847. På den anden side af grundlov og ministerialreform findes indfødsretssagerne. Se Indenrigsministeriet: Lovsager (indfødsret).

+ Åben alle- Luk alle
  • Koncepter og indlæg til naturalisationspatenterne - læs mere om arkivserien her

    Arkivserien på 18 arkivæsker er tidligere blevet filmet, og det blev til 23 film. Det er disse 23 film, som i en indscannet version lagt i kildepakken.

    Når en æske er fordelt på to film, er det stadig æskens yderår, der fremgår af titlen. Derfor kan der være to film, der af navn har samme yderår, men hvor indholdet ligger i forlængelse af hinanden.

  • Danske Kancelli - læs om arkivskaberen her

    Danske Kancelli var fra slutningen af middelalderen frem til 1848 kongeriget Danmarks vigtigste – omend ikke eneste – lov- og regeringskontor. Det var fra Danske Kancelli, mange af lovene udgik, og herfra den overordnede forvaltning af landet fandt sted. Det var også i Danske Kancelli, at en lang række lokale sager og private borgerhenvendelser blev behandlet og forelagt kongen.

    Danske Kancelli afløstes i 1848 af en række ministerier med Indenrigsministeriet, Justitsministeriet og Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen som de vigtigste. Forvaltningen vedrørende indfødsret overgik således til Indenrigsministeriet.

Se arkivalierne her