Spring til indhold

Tilsynet med Udlændinge: Forhørssager 1913-1939

Forhørssagerne er sager om udlændinge, der er sigtet for at have brudt den danske fremmedlov. Det kunne føre til sigtelse, hvis man f.eks. var truffet på gaden uden tilstrækkelige midler til dagen og vejen. En ud af 60 arkivæsker med forhørssager er scannet og findes i kildepakken.

Før der var rejst sigtelse, kunne Statspolitiet holde en fremmed under observation. Hvis der senere blev rejst sigtelse, kunne observationssagen blive til en forhørssag. I sådanne tilfælde vil observationssagen kunne findes på forhørssagen.

Forhørssag og forhørsprotokol supplerer hinanden: Forhørssagen indeholder et udfyldt skema med data om den sigtede og politirapporter samt eventuelle bilag, mens referater af forhør skal findes i forhørsprotokolllen.

+ Åben alle- Luk alle
 • Forhørssager - læs mere om arkivserien her

  Søgemidlet til forhørssagerne er Register til forhørsprotokollen, en kronologisk sagsfortegnelse, hvor hver sag har fået et forhørssagsnummer. Forhørssagsnummeret  består af årstallet og et løbenummer.

  Forhørssagerne er henlagt efter dette forhørssagsnummer.

  Den arkivæske, der er indscannet og som ligger på kildepakken, består af forhørssagerne 1914/106 – 1914/165, altså ca. 60 sager.

 • Tilsynet med Udlændinge - læs om arkivskaberen her

  Tilsynet med Udlændinge (1919-1941: Fremmed- og Visumafdelingen) blev oprettet i 1919 som en afdeling under Statspolitiet. På det tidspunkt havde det almindelige tilsyn med fremmede og rejsende været underlagt Statspolitiet siden 1913, og udstedelsen af opholdsbøger siden 1914.

  Statspolitiet bistod også Indenrigsministeriet ved behandlingen af indfødsretssager.

Se arkivalierne her