Spring til indhold

Tilsynet med Udlændinge: Register til opholdsbogssager

Alle udlændinge skulle fra 1875 have en opholdsbog, der kunne dokumentere, at deres ophold i landet var lovligt, at de havde arbejde eller på anden måde kunne forsørge sig selv. I perioden 1914-1926 blev udstedt omkring 80.000 opholdsbøger. På baggrund af noget færre bevarede opholdsbogssager har Rigsarkivet i 2007 udarbejdet et register til opholdsbogssagerne.

I første version af registeret er udlændingene indført efter opholdsbogsnummer, mens de i den sidste version er indført efter efternavn. Foruden opholdsbogsnummer oplyses: Navn, fødselsår og hjemland.

Registeret er søgemiddel til arkivserien Opholdsbogssager 1914-1940.

 

+ Åben alle- Luk alle
  • Register til opholdsbogssager - læs mere om arkivserien her

    Opholdsbøgerne blev udstedt af Statspolitiets forskellige myndigheder (se under arkivskaber) i perioden 1914-1926. I de tilhørende sager findes dog oplysninger frem til 1940.

    For tiden før 1914, hvor opholdsbogen skulle udstedes af politimesteren, se eksemplet Svaneke Byfoged: Fremmedprotokol 1875-1906, som i virkeligheden er en journal over udstedte opholdsbøger.

  • Tilsynet med Udlændinge - læs om arkivskaberen her

    Tilsynet med Udlændinge (1919-1941: Fremmed- og Visumafdelingen) blev oprettet i 1919 som en afdeling under Statspolitiet. På det tidspunkt havde det almindelige tilsyn med fremmede og rejsende været underlagt Statspolitiet siden 1913, og udstedelsen af opholdsbøger siden 1914.

    Statspolitiet bistod også Indenrigsministeriet ved behandlingen af indfødsretssager.

Se arkivalierne her