Spring til indhold

Tilsynet med Udlændinge: Register til forhørsprotokol 1913-1953

Registeret til forhørsprotokollen er nøglen til både forhørsprotokollen og forhørssagerne. Registeret er snarere en kronologisk sagsfortegnelse end et egentligt register. Indholdet er sager, hvor der er rejst sigtelse for overtrædelse af fremmedlovgivningen. Registeret er scannet for perioden 1913-1922.

Registeret til forhørsprotokollen oplyser, hvem sagen omhandler, hvornår der har været afholdt forhør i den pågældende sag og sagens løbenummer.

Sagens løbenummer er vigtig, fordi det er indgangen til forhørssagerne – der netop er henlagt i løbenummer-orden. Løbenummeret er også noteret i forhørsprotokollen.

I forhold til forhørsprotokollen er den vigtigste oplysning i registeret dog det eller de sidetal (“pag.”), der er henvist til ud for sagens nummer. Det er på disse sider i den tilhørende forhørsprotokol, man finder sagen refereret.

+ Åben alle- Luk alle
 • Register til forhørsprotokoller - læs mere om arkivserien her

  Registrene dækker samme periode som forhørsprokollerne:

  Forhørsprotokol I: 16/11 1913 – 3/11 1914

  Forhørsprotokol II: 8/10 1914 – 22/6 1915

  Forhørsprotokol III: 23/6 1915 – 27/12 1915

  Forhørsprotokol V: 31/12 1915 – 10/10 1916

  Forhørsprotokol VI: 7/10 1916 – 27/12 1917

  Forhørsprotokol VII: 1/10 1917 – 18/2 1919

  Forhørsprotokol VIII: 14/2 1919 – 13/7 1919

  Forhørsprotokol IX: 15/7 1919 – 29/10 1919

  Forhørsprotokol X: 29/10 1919 – 19/6 1920

  Forhørsprotokol XI: 19/6 1920 – 16/2 1921

  Forhørsprotokol XII: 16/2 1921 – 10/ 6 1921

 • Tilsynet med Udlændinge - læs om arkivskaberen her

  Tilsynet med Udlændinge (1919-1941: Fremmed- og Visumafdelingen) blev oprettet i 1919 som en afdeling under Statspolitiet. På det tidspunkt havde det almindelige tilsyn med fremmede og rejsende været underlagt Statspolitiet siden 1913, og udstedelsen af opholdsbøger siden 1914.

  Statspolitiet bistod også Indenrigsministeriet ved behandlingen af indfødsretssager.

Se arkivalierne her