Spring til indhold

Tilsynet med Udlændinge: Opholdsbogssager 1914-1940

Opholdsbogen var den centrale dokumentation for udlændingens opholdstilladelse. Her var det registreret, at han eller hun havde ophold og arbejde eller på anden måde kunne forsørge sig selv. Fra 1914 blev det en opgave for Chefen for Statspolitiets kontor i København at udstede opholdsbøger. Indtil da var det (siden 1875) de lokale politimestres opgave. I 1913 blev også det almindelige tilsyn med fremmede og rejsende overført til Statspolitiet.

De opholdsbøger, som sagerne omhandler, er udstedt i perioden 1914-1926, men sagerne er undertiden ajourført op til ca. 1940. En opholdsbogssag kan derfor give små glimt fra en årrække af en indvandrers liv, men hovedbestanddelen af de fleste opholdsbogssager er et udfyldt afhøringsskema samt evt. nogle bilag. De ensartede sager gør det relativt enkelt at registrere ensartede data om de fremmede i Danmark.

I kildepakken er medtaget en enkelt arkivpakke med opholdsbogssager, så man kan få et indtryk af indholdet. I Tilsynet med Udlændinges arkiv findes 151 pakker, som tilsammen udgør ca. 67.000 sager ud af de ca. 80.000 sager, der synes at have været. Den indscannede pakke indeholder sager om udstedelse af opholdsbøger i perioden november 1916 til september 1917.

Register til opholdsbogssager er søgemiddel til opholdsbogssagerne.

+ Åben alle- Luk alle
 • Opholdsbogssager - læs mere om arkivserien her

  Opholdsbogssagerne er ordnet efter løbenummer, hvilket samtidig vil sige en vis kronologisk orden. Leder man efter en bestemt person, kan man finde personens løbenummer i Register til opholdsbogssager, sorteret efter navn. Vil man gerne vide, hvornår en bestemt opholdsbogssag er fra, kan man bruge Register til opholdsbogssager, sorteret efter løbenummer.

  Registeret er oprettet på baggrund af de bevarede sager, så der bør altid være en sag, hvis navnet (eller løbenummeret) figurerer i registeret.

  Der er store lakuner i bevaringen af de ældste sager.

  For tiden før 1914, hvor opholdsbogen skulle udstedes af politimesteren, se eksemplet Svaneke Byfoged: Fremmedprotokol 1875-1906, som i virkeligheden er en journal over udstedte opholdsbøger.

 • Tilsynet med Udlændinge - læs om arkivskaberen her

  Tilsynet med Udlændinge (1919-1941: Fremmed- og Visumafdelingen) blev oprettet i 1919 som en afdeling under Statspolitiet. På det tidspunkt havde det almindelige tilsyn med fremmede og rejsende været underlagt Statspolitiet siden 1913, og udstedelsen af opholdsbøger siden 1914.

  Statspolitiet bistod også Indenrigsministeriet ved behandlingen af indfødsretssager.

Se arkivalierne her